אוקטובר - דצמבר 2012

בערוץ זה קישורים למבחר מתוך הכתבות הרבות שפורסמו על חדו"ש בתקשורת. כשהופיעו כתבות רבות באותו נושא, קישרנו רק לחלקן. כתבות שהתפרסמו בעיתונים שאין להם מהדורה אלקטרונית בדרך כלל לא יופיעו. כתבות באנגלית, יועלו באתר באנגלית.

 

קישור

להדיח את המפמ"ר ליהדות

שלושה שרי חינוך בעבר תקפו את דבריו של האחראי ללימודי היהדות במשרד החינוך, הרב יהודה זולדן, בגנות הדמוקרטיה הישראלית ודרשו להדיחו. לדבריו, בנושא הוויכוח הטריטוריאלי בין ישראל לפלסטינים, הכרעת הרוב מתבטלת מול רצון ה' ליישב את הארץ. הרב רגב מנכ"ל חדו"ש בתגובה: ""אסור שהמדינה תממן ותטפח מערכות חינוך אשר מצמיחות, הן בחינוך הממלכתי דתי והן בחינוך החרדי, דור אשר אינו מכיר בשלטון הרוב ובתוקפם של חוקי המדינה, בשמה של פרשנות כתתית קיצונית של המסורת היהודית"

להדיח את המפמ"ר ליהדות

>123>

איך תוכל לפעול?