ציטוטים

בדף זה מבחר ציטוטים העוסקים בחופש הדת ושוויון. נתקלתם בציטוט מעניין בעד או נגד חופש הדת והשוויון בנטל? אתם מוזמנים לשתף אותנו.

 • האם נתן את כהני דתנו למשול בנו? לא! האמונה היא אמנם הקשר המאחד אותנו; אולם חפשים אנחנו בכח החכמות והמדעים. ועל כן נפר כל תחבולות כהנינו אשר יאמרו למשול עלינו, כי נדע לכלא אותם בבתי מקדשי אל, כאשר נדע לאצור גם חיל צבאנו בבתי החילות... נכבדים יהיו בעינינו... אך בהנהגת עניני המדינה אין להם כל עסק, לבל יביאו בה מבוכה מבית ומחוץ

  בנימין זאב הרצל

  "ממשלת הדת", מדינת היהודים

 • ידידי החרדים, הבינוני היטב, אין השכינה באה תוך שימוש באמצעי כפייה חיצוניים. לרשותה של השכינה אין עומדים לא שוטרים ולא צנזור, מבקשת היא לכבוש את הלב ואת המצפון – לגבור על כל הספקות אך לא לאסור את הספק. אך כן לא תיתכן דת, מסורת, שכינה אצל ציבור שאין בו חופש דעה.

  זאב ז'בוטינסקי

  הציטוט מתוך: משה בלע, "עולמו של ז'בוטינסקי"

 • בהכרזת העצמאות הודענו על חופש דת ומצפון, אבל לא קבענו שישראל תהיה מדינת הלכה והרבנים ישלטו בה.

  דוד בן גוריון

  מעריב, 2.7.1958, כפי שהביא העיתונאי רפי מן בעין השביעית

 • מימי לא יראתי אנשים דתיים באמת. הטיפוס האמיתי של האיש הדתי לא היה מעולם תוקפני מבחינה מדינית: להפך, אין הוא מבקש שררה, עניו וצנוע הוא... רק הטיפוס החדש החילוני של הרב... ממנו נשקפת סכנה, רק הוא מבקש את הכוח... המלחמה תהיה כבדה. אני רואה שצפוי לנו משהו שאולי יזכיר את ה'קולטור-קאמפף' בגרמניה, אבל עלינו להיות תקיפים, אם חפצי חיים אנו:עלינו לתחום תחום ברור בין השאיפות הדתיות החוקיות וחובת המדינה להגן על השאיפות האלה ובין יצר- הכוח, שמגלות לפעמים קבוצות דתיות, כביכול.

  חיים ויצמן

  מתוך הספר "מסה ומעש"

 • כשם שנגזרה גזירה ובאה לעולם מחלה איומה כזו (הכוונה לסרטן), כך נחתה על העולם גזירה כמעט חשוכת מרפא בדמות הדמוקרטיה. זוהי מחלה איומה המתפשטת ומכלה מנפש ועד בשר. (הרב שך היה מנהיג דגל התורה)

  הרב אליעזר מנחם שך

  בהספד לרב שרגא גרוסברד, סוף 1993. מופיע באתר חופש

ציטוטים נוספים:

<12>

איך תוכל לפעול?