שאלות בנושא חופש הדת

יש לכם שאלות נוספות על חדו"ש או עמדותיה ואין כאן תשובה? שלחו לנו ונשמח להשיב. אם השאלה והתשובה יראו לנו בעלות עניין ציבורי, גם נעלה אותן לערוץ השאלות הנוספות.
למשלוח שאלה

חדו"ש מתנגדת להפרדה מוחלטת של הדת מהמדינה בסגנון האמריקאי. הפרדה כזו אינה אפשרית במדינה שמגדירה עצמה כמדינה יהודית. במדינה יהודית חיוני לשמור על מטבחים ממלכתיים כשרים ויש לאפשר שמירת שבת בחלקים גדולים של השירות הציבורי. במדינה יהודית חיוני ללמד נושאים כמו תנ"ך או מחשבה יהודית בבתי הספר.
עם זאת, חדו"ש מאמינה שהקשר הבלתי קדוש בין דת לפוליטיקה הוא הסיבה למחלוקות הרבות בנושאי דת ומדינה, לכפייה הדתית ולאפלייה בנשיאה בנטל. הקשר הזה הוא גם הסיבה לעוינות הגדולה של רבים בציבור לנושאים יהודיים. אין ספק, הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות ליהדות הוא אם נצליח לקיים את הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ולשוויון ונפריד בין הדת לפוליטיקה.
 

כ-350 אלף איש שהם חלק בלתי נפרד מהעם היהודי נתפשים בעיני הרבנות האורתודוכסית כחסרי דת שאינם יכולים להתחתן פה. כלומר העם כבר מפולג. את הפילוג הזה יצרה הקנאות החרדית שהשתלטה על הרבנות הראשית.
כל ניסיונות ממשלות ישראל לגייר את העולים סוכלו על ידי החרדים, שלאחרונה אף החלו לבטל גיורים אורתודוכסיים. נישואים אזרחיים והכרה בגיורים של כל הזרמים לא רק שלא יפלגו את העם. הם יספקו פתרונות לעולים ובכך יסכלו מחלוקות וירבו אחדות.
 

איך תוכל לפעול?