הידיעון האחרון

טקסט כללי לדף ידיעון אחרון. עריכה בעריכת תוכן.


מה נשתנה בפסח תשע"ח

ארבע קושיות: גיוס, מימון הישיבות, אפליית נשים, חופש נישואים

"להיות עם חופשי בארצנו" משמעותו גם ליהנות מחופש דת ומשוויון

http://hosted.verticalresponse.com/577764/c559a9c6a4/TEST/TEST/

איך תוכל לפעול?