הסיפור המרכזי

תוכנית חדו

תוכנית חדו"ש

הפתרונות שמציעה חדו"ש בתחומים השנים של חופש הדת והשויוון בנטל. עדכון אחרון: פברואר 2013


סיפורים נוספים

תארו לעצמכם מציאות

תארו לעצמכם מציאות

ישראל והיהדות בעידן של חופש דת ושוויון

הצהרת עקרונות

הצהרת עקרונות

הצורך לממש את החזון המכונן של מדינת ישראל, כפי שבוטא במגילת העצמאות – חופש דת ושוויון – איננו מותרות אלא הכרח קיומי

עמותת חדו

עמותת חדו"ש - מסמך יסוד

חדו"ש תפעל ליישם את ערכי היסוד המובטחים במגילת העצמאות,חופש דת ושוויון, שאין דמוקרטיה מתוקנת בלעדיהם. זאת משימה אפשרית, ובידינו להפוך אותה למציאות

איך תוכל לפעול?