שומרים על מדינה ציונית, יהודית ודמוקרטית; יוצרים חברה אזרחית

תוכנית חדו"ש

הפתרונות שמציעה חדו"ש בתחומים השנים של חופש הדת והשויוון בנטל

ממשלה ציונית אזרחית עכשיוממשלה ציונית אזרחית עכשיו

,תקציר מנהלים

לקריאת תוכנית חדו"ש במלואה

חוקה – יועבר חוק יסוד: חופש הדת והמצפון, שיכלול פסקת שוויון. פסקת הגבלה תאפשר התחשבות בערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בדומה למה שקיים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

גיוס בחורי הישיבות – קביעת מכסה של בחורי ישיבות שיקבלו דחיית שירות בשיעור של 3% ממחזור המתגייסים, שהם כיום כ-1500 איש. יונהגו סנקציות כלכליות ואזרחיות כנגד תלמידי ישיבות שיסרבו לשרת.

שירות אזרחי - השירות האזרחי יוכוון בעיקר למשימות של חוסן לאומי, דוגמת משטרה, כבאות, משמר אזרחי, מגן דוד אדום ועוד. האוצר יקציב את הסכומים הדרושים למטרה זו.

תוכנית הליבה – תוכנית הליבה תוגדר בפרוט ותכלול בין היתר מתמטיקה, מדעים, אנגלית ואזרחות. בית ספר שלא ילמד את תוכנית הליבה במלואה לא יקבל כל מימון.

תלמידי ישיבות - מספר תלמידי הישיבות והכוללים מעל גיל 18 שמממנת המדינה יוגבל ל- 10% ממספר התלמידים במוסדות להשכלה גבוהה, כלומר כ-30 אלף איש במונחי היום.

קצבאות הילדים – תושלם השוואת הקצבאות לכל הילדים ותבוטל האפליה לרעה של הילד הראשון והשני.

הוצאת אברכים לעבודה – תונהג תוכנית מדורגת של התניית חלק הולך וגדל של הטבות הרווחה והדיור במיצוי כושר ההשתכרות. יופנו משאבים מוגברים להשכלה והכשרה מקצועית ליוצאי ישיבות.

קצבת הבטחת הכנסה לאברכים - תבוטל קצבת הבטחת הכנסה לאברכים. במקומה תונהג קצבת הסתגלות לעבודה ליוצאי ישיבות.

נישואים אזרחיים – נישואים אזרחיים יונהגו ויתאפשרו לכל זוג שמעוניין בכך. הם יערכו בבתי משפט או בעיריות. גם נישואים דתיים של העדות הדתיות והזרמים ביהדות (לרבות הזרם החילוני) יקבלו תוקף חוקי.

יועבר חוק יסוד: חופש הדת והמצפון, שיכלול פסקת שוויון. פסקת הגבלה תאפשר התחשבות בערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בדומה למה שקיים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

גירושים – זוג שנישא בנישואים אזרחיים יתגרש בהליך אזרחי. במקרה שהאישה תרצה בגט על פי ההלכה, יידרש הבעל לחתום עליו. ענייני הרכוש, המזונות והמשמורת של זוג כזה יהיו בסמכות בתי המשפט למשפחה.

גיור - מדינת ישראל תכיר לצורך רישום וחוק השבות בכל גיור הנערך בקהילה מוכרת בארץ או בחו"ל.

הכותל המערבי - יוקצו שעות לתפילת נשים במניין. יתאפשרו טקסים בעלי חשיבות לאומית וציבורית, בהשתתפות גברים ונשים, בחלקה האחורי של רחבת הכותל; ותפסק אכיפת הפרדה בין המינים בחלק הזה.

הדרת נשים וקווי הפרדה – יועבר חוק שיגדיר את הדרת הנשים כעבירה פלילית. תיאסר הפרדה בין המינים בקווי אוטובוס סדירים.

תחבורה ציבורית בשבת - יופעלו קווי אוטובוסים או מוניות שירות במסלולי הנסיעה המרכזיים, וכן לבתי חולים, מוקדי חירום, ואזורי בידור, בילוי וחופים. הקווים לאזורי הבילוי יפעלו גם בלילה.

כשרות – המדינה תצטמצם לרישוי ופיקוח של ארגוני השגחה מכל הזרמים. הארגון המשגיח יהיה חייב לציין בתעודת הכשרות בצורה בולטת את זהותו, תפישת ההלכה שלו ותנאי ההשגחה.

קבורה – המדינה תיישם את חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, ותיזום ותממן הקמת בתי קברות אזרחיים בערים הגדולות, תייעד לכך קרקע ותכשיר אותהאיך תוכל לפעול?