יולי - ספטמבר 2013

בערוץ זה קישורים למבחר מתוך הכתבות הרבות שפורסמו על חדו"ש בתקשורת. כשהופיעו כתבות רבות באותו נושא, קישרנו רק לחלקן. כתבות שהתפרסמו בעיתונים שאין להם מהדורה אלקטרונית בדרך כלל לא יופיעו. כתבות באנגלית, יועלו באתר באנגלית.

קישור

לימודי ליבה בבי"ס חרדיים

203 מוסדות פטורים מחוק חינוך חובה, אך מקבלים מימון מהמדינה. מנכ"ל חדו"ש: "תוכנית הליבה למוסדות חרדיים היא תוכנית פיקטיבית, שמלמדת בעיקר את מדעי הישראבלוף וההונאה העצמית."

לימודי ליבה בבי"ס חרדיים

>12>

איך תוכל לפעול?