פעילות פסולה

בעקבות פניית חדו"ש: המשרד לשירותי דת מגביל השתתפות רבנים במגביות

סגן השר במשרד הדתות, הרב אלי בן דהן, אסור על רבנים לעסוק בהתרמת כספים, לאחר שחדו"ש התלוננה כי רב העיר רמלה התחייב לסייע לרווקים שיתרמו כסף לארגון יד לאחים

20/08/2014 12:32

תגיות: גיוס תרומות ·  רבני ערים ·  המשרד לשירותי דת ·  הרב אלי בן דהן ·  יד לאחים ·  הרב יחיאל אבוחצירא ·  חדו"ש ·  הרב אורי רגב

מתוך המודעה של הרב אבוחציראמתוך המודעה שפרסם הרב יחיאל אבוחצירא

המשרד לשירותי דת אוסר על רבנים לגייס תרומות לעמותות ולמגביות. סגן השר במשרד לשירותי דת, הרב אלי בן דהן קבע כי נושאי תפקידים רבניים מטעם המדינה אינם רשאים להתרים כספים, במישרין או בעקיפין, לארגון הפועל למניעת מיסיון נוצרי.

ההוראה אוסרת על רבני ערים, שהם עובדי ציבור, לגייס כספים לארגונים שונים. סגן השר פרסם את הודעתו בעקבות תלונה שהגישה עמותת חדו"ש נגד רב העיר רמלה, יחיאל אבוחצירא, שהתחייב לסייע לרווקים ורווקות אשר יתרמו כסף לארגון יד לאחים, הפועל נגד התבוללות.

תלונה ששלח ב-10 באוגוסט מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, מתייחסת לחוזר אלקטרוני לגיוס כספים ליד לאחים. בחוזר נכתב שהרב אבוחצירא יתפלל בט"ו באב בעמוקה, במקום שבו נטען כי קבור הרב יונתן בן זכאי, ואשר רבים מאמינים כי יש בכך סגולה לפריון ולזיווג. החוזר כולל קישורית לדף שבו מתבקשים הגולשים לתרום ליד לאחים, תוך אזכור מודגש של הרב אבוחצירא.

"פעילות רבנים עובדי מדינה במגביות כספים ללא אישור היא אסורה ופסולה, והדבר נקבע במפורש בסעיף 5 לחוק שירות

החוזר כולל קישורית לדף שבו מתבקשים הגולשים לתרום ליד לאחים, תוך אזכור מודגש של הרב אבוחצירא

המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) התשי"ט-1959: 'לא יתרים עובד המדינה כל כספים, ולא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו לאיזו מטרה שהיא זולת לאוצר המדינה ובתוקף תפקידו'", כתב מנכ"ל חדו"ש.

"מדובר פה במתן חסות ומעורבות פעילה של רב העיר רמלה, בגיוס כספים המוני ובינלאומי לטובת ארגון, אשר בלשון המעטה ניתן לומר שפעילותו שנויה במחלוקת", הוסיף רגב. "הדבר מהווה חריגה מן האיסור הנ"ל ופעולה שאינה הולמת רב עיר". חדו"ש קראה למשרד הדתות וליועץ המשפטי לממשלה לנקוט צעדים מינהליים ומשמעתיים נגד רבנים המגייסים תרומות למגביות שונות.

מהמשרד לשירותי דת נמסר ל-ynet, שהאיסור בחוק על התרמת כספים אינו גורף, אלא נתון לחוות דעת משפטית הנמסרת "בכל מקרה לגופו". לפיכך, עמדת המשרד עשויה להשתנות בהתאם למקבל התרומה. "סביר להניח כי אם הכסף היה מיועד למטרות כדוגמת בניית בתי כנסת ומקוואות זה היה עובר", אמר מקור בהנהלת המשרד.

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?