למה שיצאו לעבוד?

סל ההטבות לאברך בן 28 עם 3 ילדים – בין 4100 ל-4800 שקלים בחודש

כך עולה ממסמך שחיבר סמנכ"ל חדו"ש, שחר אילן. החידושים העיקריים בסל ההטבות 2013: גידול ענק בהטבות לדיור ושימוש משמעותי במס הכנסה שלילי. מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב: "חייבים להתנות כל הטבת דיור ורווחה במיצוי כושר ההשתכרות"

סל ההטבות לאברך 2013סל ההטבות לאברך 2013

סל ההטבות לאברך בן 28 עם 3-4 ילדים עומד בראשית 2013 על כ-4800 שקלים בחודש למשפחה שהאישה בה לא עובדת או עובדת בשחור ו-4100 שקלים בחודש למשפחה שבה האישה עובדת. מדובר בסכומים נטו, כלומר בהטבות שעל חלק ניכר מהן נדרש שאר הציבור לשלם מסים. כך עולה ממסמך שמפרסם היום סמנכ"ל עמותת חדו"ש למחקר והסברה, שחר אילן.

למסמך המלא - סל ההטבות לאברך עם 3 ילדים, 2013

התופעה הבולטת ביותר בסל המעודכן היא הגידול במרכיב הסיוע לדיור, שמגיע ל-1200 עד 1700 שקלים בחודש בממוצע למשפחה שרכשה דירה בפרויקט עם הטבות. בסלים קודמים, שחישב אילן, כמעט לא היתה משמעות למרכיב הדיור. עוד מרכיב חדש בסל הוא מס הכנסה שלילי, שהגדיל משמעותית את ההטבות למשפחות אברכים שהאישה בהן עובדת.

את סל ההטבות הראשון לאברך פרסם אילן כשהיה כתב הארץ, במסגרת סדרת התחקירים "דו"ח הארץ – חרדים 98". אז זכה לתשומת לב רבה במיוחד הסל למשפחה עם 10 ילדים, שעמד בסוף שנות ה-90 על כ-11 אלף שקלים בחודש שהם שווי ערך ל-17 אלף שקלים ברוטו. כמובן, אם הסל הנוכחי היה מתייחס למשפחות גדולות יותר, עם שישה או עשרה ילדים, גם הוא היה מגיע לסכומים גדולים פי כמה. זאת, בשל מבנה הטבות הרווחה בישראל שמקנה עדיפות ברורה למשפחות לא עובדות עם ילדים רבים. אלא

בתקופה האחרונה שווקו כעשרת אלפים דירות לציבור החרדי עם הטבות של כ-200 אלף שקלים לדירה

שהסל הנוכחי מתמקד בגיל שבו עדיין אפשר לצאת לעבודה בקלות יחסית.

הוכנסו לסל רק הטבות שהנגישות אליהן גדולה מאוד. לדוגמה, מלגת הבטחת הכנסה לאברכים שניתנת לכל אברך שיש לו שלושה ילדים ואשתו מצהירה שאינה עובדת או שהכנסתה נמוכה מאוד. כן שולבו הטבות הדיור, לאחר שבתקופה האחרונה שווקו כעשרת אלפים דירות לציבור החרדי עם הטבות של כ-200 אלף שקלים לדירה.

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה ש"שוב מתברר שהמחבלת העיקרית באתגר הלאומי של הוצאת אברכים לעבודה היא מדינת ישראל עצמה. המדינה מחלקת קצבאות, הטבות והנחות לאברכים בסכום ובתנאים ההופכים את היציאה לעבודה לבלתי משתלמת. מהסל עולה בבירור שלאחרונה הפך משרד הבינוי והשיכון לסניף של מחלקת הישיבות".

לדברי רגב,"המערכת הפוליטית על כל חלקיה חייבת להבין: הדרך היחידה להוציא את האברכים לעבודה ולהציל את המשק מהמשבר הקשה המאיים עליו, היא להתנות כל הטבת דיור ורווחה במיצוי כושר ההשתכרות לאלה המסוגלים לעבוד. חדו"ש תומכת בסיוע ממשלתי נדיב למספר מוגבל של עילויים אמיתיים. האחרים צריכים לעבוד לפרנסת משפחתם, כפי שהיה נהוג לאורך תולדות העם היהודי, וכפי שעושים החרדים בתפוצות".

לידיעה ב-Ynetאיך תוכל לפעול?