התרחבות זוחלת

בניגוד להמלצת ועדה, ישי פועל להרחבת קרית יערים

עמותת אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע עתרו לבג"ץ נגד הרחבת היישוב החרדי

שר הפנים, אלי ישי, בביקור בעיר החרדית אלעד מול צילום אויר של העיר. 02/12/2009. צילום: מרקו פלאש 90.שר הפנים, אלי ישי, בביקור בעיר החרדית אלעד. צילום: מרקו, פלאש 90

ועדה שמינה משרד הפנים המליצה שלא להרחיב את היישוב החרדי קרית יערים, כדי לא לפגוע בשטחים פתוחים שחלקם נמצאים בבעלות של תושבי היישוב הסמוך אבו גוש. למרות המלצת הוועדה פועל שר הפנים, אלי ישי מש"ס, לאשר את הרחבת היישוב.

עמותת אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע הגישו עתירה לבג"ץ נגד הרחבת קרית יערים. ב"כלכליסט" נכתב שלפי העתירה, שר הפנים לא סיפק נימוק לדחיית ההמלצות. הוא הקים ועדה חדשה, שתדון בהעברת השטח המבוקש לקרית יערים, "ללא שנוצרו נסיבות חדשות המצדיקות את הקמת הוועדה החדשה". הוועדה החדשה עתידה להתכנס ביום ראשון.

מנכ"ל משרד הפנים מינה לפני שנתיים ועדה שבחנה בקשה של קרית יערים להוסיף לשטחה 519 דונם מצפון לכביש 425. הוועדה בראשות פרופ' ערן רזין המליצה פה אחד לא להעביר את השטח המבוקש לידי קרית יערים. ההמלצה תואמת התנגדויות

מנהלת מחוז ירושלים במשרד הפנים: מתוכננת בנייה של 24 אלף יחידות דיור לאוכלוסייה החרדית במרחק קטן מקרית יערים

לתוכנית שהגישו המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והקרן הקיימת לישראל.

להרחבת היישוב התנגד גם מינהל התכנון במשרד הפנים, שהסביר כי היא נוגדת את עקרונות התכנון הארצי, המייחס לשטח הנדון חשיבות סביבתית גבוהה ביותר. משרד השיכון תמך בהרחבה וטען כי המגזר החרדי סובל ממצוקת דיור. מנהלת מחוז ירושלים במשרד הפנים טענה בפני הוועדה כי מתוכננת בנייה של 24 אלף יחידות דיור לאוכלוסייה החרדית במרחק קטן מקרית יערים.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין, אמר: "שר הפנים פעל בחוסר סמכות בכך שדחה ללא נימוק מסקנות של ועדה אובייקטיבית. קיים חשש כבד לניגוד עניינים ולאי תקינות מינהלית, כאשר שר דוחה מסקנות של ועדה שאינן תואמות את תפיסת עולמו ומקים ועדה חדשה כדי שתקבל מסקנה התומכת בהרחבת היישוב החרדי, על חשבון הסביבה ותושבי אבו גוש".

 לידיעה ב"כלכליסט"איך תוכל לפעול?