ללא סעד ספציפי

בג"ץ: מוקדם מדי לדון בפסילת חוק ברית הזוגיות

השופטים קבעו כי החוק עדיין חדש וכי "מן הראוי לאפשר לו להתפתח מעט בטרם יידרש לו בית המשפט"

כנס בכנסת למען נישואים וגירושין אזרחיים. 27.7.2011. צילום: אסף מוסמן, חדו''שכנס בכנסת למען נישואים וגירושין אזרחיים. צילום: אסף מוסמן, חדו''ש

בג"ץ החליט לדחות את העתירה לפסילת חוק ברית הזוגיות, בנימוק שהעתירה הוגשה בשלב מוקדם מדי. את העתירה הגישו מכון ירושלים לצדק והעמותה לזכויות משפחות מעורבות.

העותרים דרשו ממשרד המשפטים ומהכנסת לבטל את הליך רישום ברית הזוגיות לחסרי דת, שנקבע בחוק. הם טענו כי החוק פוגע בזכות החוקתית לחיי משפחה ובזכות החוקתית לשוויון. כן טענו, כי החוק פוגע בזכות לפרטיות של האזרחים חסרי הדת ושהתקנות שהוצאו מכוח החוק משפילות אותם.

השופט יורם דנציגר, שכתב את פסק הדין, קבע כי חוק ברית הזוגיות הוא צעד חקיקתי ראשון בתחום חדש ומורכב וכי ייתכן שיתלוו אליו צעדים חקיקתיים נוספים. לכן, כתב השופט דנציגר, "מן הראוי לאפשר לו להתפתח מעט בטרם יידרש לו בית משפט זה".

בית המשפט גם התייחס לטענות כי תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת פוגעות באזרחים חסרי הדת שעלו לישראל מכוח חוק השבות, מפני שהן מחייבות את כל מי שמבקש להירשם במרשם

מתחילת 2011 ועד אפריל 2012 נרשמו בברית הזוגיות, בממוצע, 1.4 זוגות בחודש

הזוגיות להצהיר כי אינו יהודי. הוא ציין כי בעתירה הנדונה לא התבקש סעד ספציפי בעניין זה.

"אנו סבורים כי מן הראוי שראשית לכל תיעשה פנייה מסודרת למתקין התקנות בעניין זה, על מנת שיתאפשר לו לשקול ניסוח של התקנות... באופן שימנע פגיעה מיותרת במבקשים", כתבו השופטים דנציגר, עוזי פוגלמן ודפנה ברק-ארז.

ביולי השנה חשפה עמותת חדו"ש נתונים שמראים כי חוק ברית הזוגיות כשל. בחודשיים הראשונים לאחר שהחוק אושר נרשמו בברית זוגיות חמישה עשר זוגות. מאז תחילת 2011 ועד אפריל 2012 נרשמו 22 זוגות. ב-16 החודשים האלה נרשמו בממוצע 1.4 זוגות בחודש ו-17 זוגות בשנה.

לפסק הדין של בג"ץ

 לידיעה על כישלון ברית הזוגיות באתר חדו"שאיך תוכל לפעול?