מהישיבה לשירות

חדו"ש לוועדת פלסנר: הצעה למסלול הסדר חרדי

סמנכ"ל חדו"ש הגיש לוועדה מסמך שתכליתו להגדיל את מספר מסלולי השירות העומדים לרשות תלמידי הישיבות

חיילי גדוד נצח יהודה בסיום מסע של 40 ק''מ 16.02.10. אביר סולטאן, פלאש 90חיילי גדוד נצח יהודה החרדי בסיום מסע של 40 ק''מ. צילום: אביר סולטאן, פלאש 90

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון העבירה לוועדת פלסנר לשוויון בנטל הצעה מפורטת להנהגת מסלול הסדר חרדי. זאת, במטרה להגדיל את מספר מסלולי השירות העומדים לרשות תלמידי הישיבות החרדיים. חדו"ש מציעה שהמדינה תפרסם מכרז להקמת ישיבות הסדר חרדיות ולהקמת מחלקות חרדיות בישיבות הסדר קיימות. תלמידי ההסדר החרדים יהיו זכאים לשנת השלמת השכלה. התקופה שבה ילמדו בישיבה חרדית מעבר לגיל 18 תנוכה מתקופת הלימודים במסלול ההסדר.

כזכור, עם תחילת עבודתה של ועדת פלסנר הגישה חדו"ש לוועדה תוכנית שלפיה תלמידי ישיבות שיסרבו להתגייס בניגוד לחוק לא יקבלו קצבאות והטבות לדיור ולא יוכלו למלא תפקיד בגופים המקבלים תקציב מהמדינה. במקביל הציעה העמותה מכסה שנתית נדיבה של 3% ממחזור המועמדים לשירות צבאי שיקבלו דחיית שירות ויוכלו להמשיך בלימודים בישיבה (כ-1,500 תלמידי ישיבות לשנה). את שתי ההצעות חיבר סמנכ"ל חדו"ש למחקר והסברה, שחר אילן, שהופיע כמומחה בפני כל חמש הוועדות שעסקו בחוק טל.

הצורך ביצירת מסלול הסדר חרדי עולה כבר זמן רב, ולכן ראו בחדו"ש מקום להכין הצעה מפורטת. חדו"ש מציעה כי עד גיל 22 יידרשו המצטרפים למסלול לעשות שירות צבאי של 16 חודש, כמקובל בישיבות ההסדר. מגיל 22 יוכלו לעשות "הסדר מרכז",

מנכ"ל חדו"ש, הרב אורי רגב: ההסדר החרדי יוקם רק אם הממשלה תפגין נחישות לגייס את תלמידי הישיבות ותבהיר לגדולי התורה שיש מחיר להשתמטות

כלומר שירות צבאי של שישה עד 15 חודשים. מספר המצטרפים למסלול המקוצר יוגבל בהתאם לצורכי הצבא והם יידרשו להודיע על הצטרפותם מראש. יש לזכור שהשירות ב"הסדר מרכז" קצר, אבל אחריו בא שירות מילואים.

צה"ל ממלא תפקיד חשוב ביותר בשילוב חיילים חרדים בחברה הכללית ובכלכלה. זאת, בין היתר, באמצעות מתן שנת השלמת השכלה לחיילי גדוד נצח יהודה. חיילי ההסדר חרדי יוכלו לקבל שנת השלמת השכלה, אבל בגלל אורך השירות הקצר הוא יבוא על חשבון תקופת הלימודים בישיבה ולא על חשבון תקופת השירות הצבאי.

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אומר ש"הקמת מסלול הסדר חרדי עשויה להקל על גיוס חרדים, אך ברור שהסיכוי היחיד שגדולי התורה החרדים יאפשרו את הפעלתו הוא אם הממשלה תבהיר שיוטלו סנקציות כלכליות על מי שישתמט". לדבריו, "ההנהגה החרדית משוכנעת שאין מחיר להשתמטות. לכן על הממשלה ליצור מצב שבו המשך התמיכה בישיבות החרדיות יהיה תלוי בכך שרוב הגברים החרדים יתגייסו".איך תוכל לפעול?