הכניעה למיעוט נמשכת

סקר חדו"ש לט"ו באב:67% מהציבור תומכים בחופש בחירה בנישואים

לפי סקר שערך מכון סמית, 50% מהציבור היהודי מעדיפים נישואים לא אורתודוקסיים. מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב: "רוב גדל בציבור היהודי שולל את עמדת הפוליטיקאים, מואס בה ומביע העדפה להצטרפותה של ישראל לכל שאר הדמוקרטיות המערביות ולהנהגת חופש בחירה בנישואים"

תמיכה בהכרה בכל סוגי הנישואים לפי הצבעה לכנסתתמיכה בהכרה בכל סוגי הנישואים לפי הצבעה לכנסת

67% מהציבור היהודי בישראל תומכים בכך שישראל תכיר בכל סוגי הנישואים, כולל נישואים אזרחיים, קונסרבטיביים ורפורמיים. 50% היו מעוניינים במסגרת נישואים או זוגיות לא אורתודוקסית. כך עולה מסקר שערך מכון סמית בשביל עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון – לקראת ט"ו באב. הסקר בוצע בסוף יולי 2017 בקרב 800 איש, כמדגם מייצג מורחב של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. הסקר התבצע בסיוע פרויקט IREP של ארגון הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה.

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "המעקב הרב שנתי של חדו"ש אחרי עמדות הציבור בשאלת חופש הנישואים מלמד כי רוב גדל בציבור היהודי שולל את עמדת הפוליטיקאים, מואס בה ומביע העדפה להצטרפותה של ישראל לכל שאר הדמוקרטיות המערביות ולהנהגת חופש בחירה בנישואים. העובדה כי תמיכה זו מובעת גם על ידי מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות ממחישה כי גם בנושא חשוב זה הזנב מכשכש בכלב, והמיעוט הקטן של מצביעי המפלגות החרדיות מצליח להכתיב לרוב הציבור ולמערכת הפוליטית את המשך הפגיעה הקשה בזכות האדם הבסיסית להקמת משפחה. חדו"ש תמשיך ותגביר את מאבקה לקידום חופש נישואים בישראל, ואנחנו מאמינים כי לא לאורך זמן תוכל להימשך הכפייה הדתית בתחום זה".

השאלה הראשונה בסקר היתה: "נכון להיום, הנישואים והגירושים של יהודים בישראל מבוצעים רק לפי ההלכה האורתודוקסית. האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת שישראל תכיר בכל סוגי הנישואים, כולל נישואים קונסרבטיביים, רפורמיים או אזרחיים?"

לתמיכה בכל סוגי הנישואים שותפים רוב מצביעי מפלגות הקואליציה: 65% ממצביעי הליכוד, 73% ממצביעי כולנו, 88% מאוהדי ישראל ביתנו ואף 42% ממצביעי הבית היהודי

כאמור, 67% השיבו כי הם תומכים. מתוכם 90% מהחילונים ו-68% מהמסורתיים. סה"כ קיימת תמיכה של 80% בקרב האוכלוסייה הלא-חרדית.

שאלה זו נשאלת בעקביות על ידי חדו"ש בסקרים התקופתיים שהיא עורכת, וניכרת עלייה עקבית בתמיכה בנישואים לא אורתודוקסיים במשך השנים. למשל, ב-2009 היתה תמיכה של 53% בלבד, ב-2010 אחוז התומכים כבר עלה ל-61%, ב-2016 התמיכה היתה 66% וכיום, ב-2017, התמיכה היא 67%.

לתמיכה בכל סוגי הנישואים שותפים גם רוב מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות: 65% ממצביעי הליכוד, 73% ממצביעי כולנו, 88% מאוהדי ישראל ביתנו ואף 42% ממצביעי הבית היהודי תומכים בחופש בחירה בנישואים. בקרב המפלגות החרדיות קיימת התנגדות של 87% ממצביעי ש"ס ו-100% ממצביעי יהדות התורה.

היקף התמיכה בקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה: 91% ממצביעי המחנה הציוני, 92% – יש עתיד, 100% – מרצ.

השאלה השנייה בסקר היתה: "אם את/ה או מישהו מילדיך ירצו להינשא – איזו מסגרת היית בוחר/ת לנישואים (בהנחה שכל האפשרויות האלה יהיו קיימות ומוכרות בשווה על פי החוק)".

כאמור, 50% היו בוחרים במסגרת לא אורתודוקסית (11% היו בוחרים בנישואים קונסרבטיביים או רפורמיים, 30% בנישואים אזרחיים ו-9% בחיים משותפים ללא נישואים רשמיים). כלומר, לפחות 50% מהציבור היו בוחרים להתחתן מחוץ לרבנות.

נתון זה עולה בקנה אחד עם סקר ל"ג בעומר של חדו"ש, שהצביע על כך ש-55% מהציבור היהודי היו מעוניינים באלטרנטיבה

תמיכה בכל סוגי הנישואים לפי שניםתמיכה בכל סוגי הנישואים לפי שנים

של נישואים מחוץ לרבנות. 84% מן הציבור היהודי החילוני [המהווה כמעט 50% מן האוכלוסייה היהודית בישראל], היינו – למעלה מארבעה מכל חמישה חילונים בישראל – היו מעדיפים להינשא מחוץ לרבנות אם היתה בידם הבחירה [53% היו מעדיפים נישואין אזרחיים, 17% – נישואים רפורמיים או קונסרבטיביים ו-14% – חיים משותפים ללא נישואים. רק 16% מן הציבור החילוני היו מעדיפים נישואים ברבנות].

שני נתונים נוספים בעלי עניין בהקשר זה הם העדפותיהם של עולי בריה"מ לשעבר וההבדל בין עמדות נשים לעמדות גברים; בעוד 60% מן הגברים היהודים בישראל היו מעדיפים להינשא ברבנות, רק 44% מן הנשים רוצות בכך, ובעוד שרק 21% מן הגברים היו מעדיפים נישואים אזרחיים – 36% מן הנשים מעדיפות אפשרות זו.

ובאשר לעולי בריה"מ לשעבר, מול 26% מאוכלוסיית העולים שהיו מעדיפים להינשא ברבנות, 55% היו מעדיפים נישואים אזרחיים, 18% נישואים רפורמיים או קונסרבטיביים ורק 1% – חיים משותפים ללא נישואים.

כשבודקים את המענה לשאלה זו לאורך השנים ניכרת ירידה משמעותית ועקבית באחוז המעדיפים נישואים אורתודוקסיים ברבנות. בשנת 2009 היו 65% שרצו בכך, ב-2013 61%, ב-2016 53% וכאמור ב-2017 50% בלבד. כלומר, ירידה של 15% בשמונה שנים. לעומתם, הרצון בנישואים אזרחיים הולך וגדל: אם ב-2009 רק 19% הביעו העדפה לחלופה זאת, כיום 30% מהציבור היו בוחר בנישואים אזרחיים כמסגרת הנישואים המועדפת עליהם.איך תוכל לפעול?