דו"ח חופש הדת בכנסת:

מושב אחד, חוק אחד

מושב החורף של הכנסת התאפיין בעיסוק נרחב בהדרת נשים ובחוק טל, אבל רק הצעת חוק חשובה אחת עברה. גפני סיכל את העברת המסקנות המתייחסות לחרדים בדו"ח טרכטנברג

שר האוצר, יובל שטייניץ, מהליכוד בשיחה עם יו''ר ועדת הכספים של הכנסת, משה גפני, מדגל התורה בשעת הצבעה על חוק ההסדרים. צילום: 15.07.09 אביר סולטן, פלאש 90שר האוצר, יובל שטייניץ, עם יו''ר ועדת הכספים, משה גפני. צילום: אביר סולטן, פלאש 90

לקריאת הדו"ח המלא

אחת המטרות ששמה לעצמה עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון היא מעקב אחרי פעולות הכנסת בתחומי הדת והמדינה. אנחנו מתכבדים להגיש לך את דו"ח חדו"ש על פעולות הכנסת בנושאי חופש הדת והשוויון בנטל במושב החורף של 2011 ו-2012. בסיכומו של המושב בולט הפער הגדול בין הדרישה הציבורית לשינוי בתחומים אלה לקוצר ידה של הכנסת.

דווקא במושב שלקראת סיום הקדנציה, שעמד בסימן חוק טל והדרת נשים, הסיכום של הצעות החוק שעברו בקריאה שנייה ושלישית או התקדמו לקראת אישור, דל ומאכזב. ההצעה החשובה היחידה שעברה היא ההיתר שניתן לצה"ל לגייס בחורות שקיבלו פטור משירות צבאי בטענה שהן מנהלות אורח חיים דתי והתגלה ששיקרו.

מן העבר השני, גם לא עברו הצעות שיכולות להיחשב כפוגעות בחופש הדת והשוויון בנטל. יכול להיות שהסיבה המרכזית לכך היא שבמושב הזה הסיעות החרדיות היו עסוקות בעיקר בהדיפת ביקורת ציבורית ויוזמות חקיקה בנושאי הדרת נשים, חוק טל, דו"ח טרכטנברג ואחרים.

נראה, אם כן, שהמאבקים הציבוריים של הרוב הלא חרדי בעד חופש דת ושוויון בנטל הצליחו לקבוע את סדר היום של הכנסת אבל בינתיים ללא הישגים ארוכי טווח. זו הוכחה נוספת לכך שלפחות מבחינה פוליטית הציבור החרדי אינו מתפקד כמיעוט, אלא כחלק מהרוב הקובע. כדי להביא לשינוי משמעותי בתחומי חופש הדת והשוויון בנטל יש צורך בקואליציה אזרחית ללא המפלגות החרדיות.

פעילות צוות הפיקוח על חוק טל של הכנסת בראשות ח"כ יוחנן פלסנר העניקה לכנסת עמדת יתרון חשובה בדיון הציבורי על הסדר דחיית השירות של בחורי הישיבות. הכנסת החלה בדיון על עתידו של חוק טל לפני פסק הדין של בג"ץ, קיימה דיונים במליאה, בוועדת החוץ והביטחון, בצוות פלסנר ואף כנס ציבורי. נראה שבכנסת יש רוב להסדר של חובת שירות לכל בני

סיכום הצעות החוק שעברו בקריאה שנייה ושלישית או התקדמו לקראת אישור, דל ומאכזב

ה-18, כולל בחורי הישיבות. זאת, במקביל להמשך הלימודים בישיבה של מכסה נדיבה של עילויים ומתמידים. מושב הקיץ יגלה אם היא תצליח להביא את הרוב הזה לידי ביטוי או שהשיקולים הקואליציוניים יגברו.

בניגוד לחוק טל, הכנסת נתפסה בלתי מוכנה לחלוטין בנושא הדרת הנשים. בכל ארבעת אלפים הצעות החוק שהניחו חברי הכנסת על שולחנה בשלוש השנים שקדמו למושב חורף 2012, לא היתה אפילו אחת שבאה להתמודד עם הדרת נשים על רקע דתי. את המושב ניצלו חברי הכנסת מהאופוזיציה כדי להגיש שורה של הצעות בתחום זה. עם זאת, שום הצעת חוק לא עברה. מלבד הגברת המודעות, לא חל שום שינוי מהותי במצב הדרת הנשים בישראל. ניסיונות להקים פורום קבוע לדיון בהדרת נשים, ועדת משנה או ועדת חקירה פרלמנטרית, נדחו.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני מיהדות התורה, הוביל מהלך של התעלמות מהמסקנות של ועדת טרכטנברג בנושאי שילוב חרדים בכלכלה ובתעסוקה. בין המסקנות החשובות האלו: הכנסת תוכנית הליבה לחינוך החרדי, הגבלת מספר תלמידי הישיבות שמקבלים מימון מהמדינה ושילוב הקריטריון של מיצוי כושר ההשתכרות בקריטריונים לסיוע בדיור. גפני נחל הצלחה מוחלטת. אף אחת מההמלצות בנושאי חרדים לא אושרה. נראה שכל מי שירצה ליצור שינוי אמיתי בנושאים תקציביים הקשורים לציבור החרדי, יצטרך להפסיק את המנהג של מסירה אוטומטית של ראשות ועדת הכספים לאנשי יהדות התורה. כל מי שמבקש ליצור מהפכה אמיתית ביחסי דת ומדינה, חייב להכיר בצורך הדחוף להקים קואליציה אזרחית שבה רק מפלגות התומכות בחופש דת ובשוויון בנטל.איך תוכל לפעול?