כמה חרדים לומדים באקדמיה

מספר הסטודנטים החרדים עלה ב-143% מ-2009

דו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על עלייה במספר החרדים הלומדים לכל שלושת התארים האקדמיים. עם זאת, בקרב הסטודנטים החרדים יש גם נשירה גבוהה

בניין הקמפוס החרדי בקרית אונו. צילום: דוד שי, ויקיפדיהבניין הקמפוס החרדי בקרית אונו (צילום אילוסטרציה). צילום: דוד שי, ויקיפדיה

מספר הסטודנטים החרדים במוסדות להשכלה גבוהה עלה ב-143% בתקופה שבין 2009 ל-2016. בשנת הלימודים האקדמית תש"ע (2009 ו-2010) למדו במוסדות אקדמיים 4,537 חרדים. בתשע"ו (2015 ו-2016) זינק מספרם ל-11,013. בממוצע עלה מספר הסטודנטים החרדים ביותר מ-16% בשנה.

לפי דו"ח שפרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר הסטודנטים החרדים עלה במסלולי הלימוד לכל שלושת התארים בתקופה שנסקרה. מספר הסטודנטים לתואר ראשון עלה מ-4,273 ל-9,702. בתואר השני עלה מספר הסטודנטים החרדים מ-307 בתש"ע ל-1,243 וגם בלימודים לתור שלישי עלה מספר הסטודנטים החרדים – מ-28 ל-63.

עם זאת, מציין "כיכר השבת", לפי הדו"ח בקרב הסטודנטים החרדים יש גם אחוזי נשירה גבוהים. כ-24% מהסטודנטים החרדים לתואר ראשון שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ה, לא

כ-24% מהסטודנטים החרדים לתואר ראשון שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ה, לא המשיכו בתשע"ו

המשיכו בתשע"ו. אחוז הנשירה בקרב סטודנטים יהודים לא-חרדים הוא כשליש מזה – 8.2%.

תקופת הלימודים של רבים מהסטודנטים החרדים לתואר ראשון ארוכה יחסית. כ-40% מהם לא סיימו את הלימודים חמש שנים לאחר שהחלו אותם. אחוז הסטודנטים הלא חרדים שלא סיימו תואר ראשון לאחר חמש שנים הוא 20%.

בחלוקה לתחומי לימוד, בקרב כלל הסטודנטים היהודים שלמדו חינוך לתואר ראשון בשנת הלימודים הקודמת, 10.7% היו חרדים. חרדים היו 10.3% מבין הסטודנטים שלמדו מקצועות עזר רפואיים ו-6.7% מהסטודנטים למשפטים. בתחומים מסוימים אחוז הסטודנטים החרדים נמוך במיוחד – 1.4% במדעי הרוח, 0.5% ברפואה ו-0.4% במדעים פיסיקליים.

לידיעה ב"כיכר השבת"איך תוכל לפעול?