נדרש שידוד מערכות

משרד הדתות הציע להקים חברה ממשלתית לכשרות

חברת הכנסת רחל עזריה הגישה הצעת חוק דומה, שלפיה הרבנות הראשית לא תעניק תעודות כשרות, אלא תפעל כגוף רגולטורי שיפקח על תאגידים פרטיים שמעסיקים משגיחי כשרות

שר הדתות, דוד אזולאי מש''ס. צילום: אבי אוחיון, לע''משר הדתות, דוד אזולאי מש''ס. צילום: אבי אוחיון, לע''מ

חברת הכנסת רחל עזריה מסיעת כולנו הגישה הצעת חוק, שנועדה לשנות את מעמדה של הרבנות הראשית בתחום הכשרות. לפי ההצעה, שעולה לדיון בכנסת היום, הרבנות הראשית תהפוך מגוף המעניק תעודות כשרות לגוף רגולטורי.

עזריה מציעה גם כי ברבנות יפעל ממונה על הכשרות, שייתן רישיונות לתאגידים פרטיים שיפעלו בתחום. התאגידים יפרסמו את הקריטריונים ההלכתיים שמנחים את פעילותם. נושאי משרה ברבנות לא יוכלו לעבוד בתאגידים פרטיים.

לפי ידיעה המתפרסמת באתר "כיפה", ביוני 2016 גובש במשרד לשירותי דת מסמך פנימי, שמעלה הצעה דומה לזו של עזריה. במסמך הוצע ליישם את ההצעה במסגרת מצומצמת (פיילוט) בעסקים חדשים שייפתחו בנתניה ובירושלים ויהיו

המשרד לשירותי דת הציע ליישם את ההצעה בעסקים חדשים שייפתחו בנתניה ובירושלים

מעוניינים בתעודת כשרות.

מסמך נוסף שנוסח במשרד לשירותי דת דן בהקמת חברת מטה ממשלתית לכשרות, ש"תספק למועצות הדתיות תשתית להעסקת משגיחי הכשרות תוך ניתוק הזיקה בין משגיח לעסק המושגח, ותספק תשתית להפעלת משגיחי ומפקחי כשרות ברשויות בהם אין מועצה דתית".

בתגובה על הצעת המשרד לשירותי דת מסרה תנועת נאמני תורה ועבודה: "הצעת המשרד לשירותי דת להקמת גוף שיעסוק במתן רישיונות לתאגידים להעסקת משגיחים היא מבורכת. אנו רואים בה הפנמה של העובדה שנדרש שידוד מערכות רחב היקף במערך הכשרות וצעד ראשון בדרך לפרק את החיבור של כשרות ושחיתות".

לידיעה באתר "כיפה"איך תוכל לפעול?