מי משגיח בטכניון

הוטלו קנסות על עסקים בטכניון הפועלים בהשגחה פרטית

אגודת הסטודנטים התנתקה משירותי השגחת הכשרות של הרבנות, אבל רבנות העיר חיפה אינה מכירה במשגיחי הכשרות הפרטיים שפועלים בטכניון

בית הסטודנט בטכניון. צילום: Orentet, wikimediaבית הסטודנט בטכניון. צילום: Orentet, wikimedia

רבנות העיר חיפה הטילה קנסות של אלפי שקלים על בתי עסק הפועלים במתחם של אגודת הסטודנטים בטכניון, לאחר שהאגודה התנתקה משירותיה בתחום הכשרות. האגודה החלה להשתמש בשירותי השגחת כשרות שמספק רב קרית הטכניון, הרב אלעד דוקוב. ברבנות מסרבים להכיר במשגיחי הכשרות שפועלים בטכניון.

לפני כחמש שנים נפתח בטכניון בית הסטודנט, שבו פועלים עסקים מזון המספקים מזון. הרבנות בחיפה דרשה שבית הסטודנט יפעל תחת השגחתה ולא תחת השגחתו של רב הטכניון, שפיקח על יתר עסקי המזון במוסד. אגודת הסטודנטים טוענת כי המחירים שגובה הרבנות על השגחת הכשרות כפולים מאלה שגובה רב הטכניון. באגודה טוענים גם, שסטודנטים דתיים רבים סירבו לאכול בבית הסטודנט, משום שלדעתם השגחת הכשרות מטעם הרבנות במקום אינה ראויה.

הנהלת הטכניון נתנה גיבוי לדרישת אגודת הסטודנטים לעבור להשגחה פרטית כבר לפני כשנה. "הארץ" מציין גם, שהמדינה הודיעה

סטודנטים דתיים רבים סירבו לאכול בבית הסטודנט, משום שלדעתם השגחת הכשרות מטעם הרבנות במקום אינה ראויה

לבג"ץ לפני כחודשיים כי אין לקנוס בעלי עסקים שמציגים תעודת השגחה אלטרנטיבית לזו של הרבנות, כל עוד לא נעשה בה שימוש במלה "כשר". בטכניון סבורים כי הקנסות שהטילה הרבנות אינם חוקיים.

מהרבנות נמסר בתגובה: "הרבנות הראשית לישראל והרבנות המקומית בחיפה התריעו פעם אחר פעם בפני רב הטכניון על כך שתעודות הכשרות אותן הוא מנפיק לבתי העסק הינן בניגוד לנהלים. לאחר שרב המקום בחר להתעלם מפניות חוזרות ונשנות אלו, הטילו פקחי יחידת האכיפה קנסות על בתי העסק במתחם, בהתאם לחוק".

מהנהלת הטכניון נמסר: "בבתי העסק נתלה שילוט ברור המודיע כי הפיקוח במקום מבוצע על ידי רב קרית הטכניון וכי אין מדובר בתעודת כשרות מטעם הרבנות הראשית, בהתאם לאמות המידה שהותוו על ידי היועץ המשפטי לממשלה". הטכניון בודק כעת את חוקיות הקנסות שהרבנות הטילה על בתי העסק בבית הסטודנט.

לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?