יהדות אמיתית

הרמב"ם נגד קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים

חדו"ש מפיצה סטיקר רשת ובו דבריו החריפים של הרמב"ם נגד אברכים שמתפרנסים מלימוד תורה. מנכ"ל חִדו"ש הרב רגב: ההשתמטות מעבודה – סילוף של היהדות

מה הרמבמה הרמב"ם חשב על קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים. עיצוב: אריה זונשיין, lionways

לקראת המצעד נגד קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים ביום שני בירושלים התגייס גם הרמב"ם למאבק בסחטנות המפלגות החרדיות. עמותת חדו"ש - לחופש דת ושוויון מפיצה סטיקר רשת ובו דברי הרמב"ם במשנה תורה שכל המתפרנס מן התורה, מבזה אותה ומאבד את חלקו בעולם הבא.

וזה הציטוט בסטיקר במלואו: "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה - הרי זה חילל את השם וביזה

"כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה - הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא"

את התורה וכיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא: לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים... אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה; וסוף אדם זה, שיהא מלסטם את הבריות" . (משנה תורה, הלכות תלמוד תורה, פרק ג, הלכה י) עיצב את הסטיקר מעצב הבית של חדו"ש אריה זונשיין מחברת

כרוז לא פריירים. הפגנה נגד קצבת הבטחת הכנסה. אוקטובר 2010כרוז לא פריירים. הפגנה נגד קצבת הבטחת הכנסה. אוקטובר 2010

lionways.

מנכ"ל חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב אמר בתגובה ש"דרך היהדות היא דרך של שילוב תורה ועבודה ושילוב השכלה יהודית עם מדעים והשכלה כללית. התעקשותה של היהדות החרדית למנוע מבניה השכלה רחבה ועבודה היא סילוף של היהדות, והיא מאיימת לדרדר את המשק הישראלי לעולם השלישי. על המדינה להבטיח מלגות קיום לאברכים מצטיינים", מסכים רגב, "אך תקציב הבטחת ההכנסה ליותר מרבבת אברכים הרסני למשק, ויש לבטלו".איך תוכל לפעול?