תוצאות חיפוש לתגית "הלוויות"

  • בית המשפט: הפרדה בלוויות רק אם המשפחה מבקשת
    נכתב ע''י בתאריך 09/12/2014
    המשרד לשירותי דת הורה כי לא תהיה הפרדה בהלוויות, אבל חברות קדישא התעלמו מההוראה. בעקבות תביעה גיבש בית המשפט מתווה המאפשר הפרדה רק במקרה שמשפחת הנפטר תבקש זאת במפורש

  • תיאסר הדרת נשים בהלוויות
    נכתב ע''י בתאריך 05/02/2012
    מנכ"ל המשרד לשירותי דת אוסר על חברות קדישא למנוע מנשים לשאת הספדים או ללכת אחרי הנפטר

איך תוכל לפעול?