תוצאות חיפוש לתגית "הארכת שעון הקיץ"

  • הארכת שעון הקיץ אושרה בכנסת
    נכתב ע''י בתאריך 05/11/2012
    ראש הממשלה הורה להאריך את תקופת שעון הקיץ, אבל בגלל הקדמת הבחירות היה חשש שהצעתו תמומש רק בכנסת הבאה

איך תוכל לפעול?