תוצאות חיפוש לתגית " הקליניקה לזכויות אדם"

  • בית המשפט: הפרדה בלוויות רק אם המשפחה מבקשת
    נכתב ע''י בתאריך 09/12/2014
    המשרד לשירותי דת הורה כי לא תהיה הפרדה בהלוויות, אבל חברות קדישא התעלמו מההוראה. בעקבות תביעה גיבש בית המשפט מתווה המאפשר הפרדה רק במקרה שמשפחת הנפטר תבקש זאת במפורש

איך תוכל לפעול?