הצעות חדו"ש לסנקציות לא פליליות על המשתמטים

סנקציות, לא מאסר

נייר שהגישה חדו"ש לועדת שקד ובו הצעות להחליף את סנקציית המאסר שקובע חוק פרי בסנקציות כלכליות: משתמטים לא יקבלו הטבות לדיור. ישיבת שיקבלו משתמטים לא יקבלו תקציב

בחורים חרדים בכניסה ללשכת הגיוס בירושלים 14.07.04. צילום פלאש  90בחורים חרדים בכניסה ללשכת הגיוס בירושלים 14.07.04. צילום פלאש 90

הצעות לסנקציות לא פליליות כנגד בחורי ישיבות שישתמטו מחובת שירות

מאת: שחר אילן, חדו"ש. אל: הועדה להכנת חוק השוויון בנטל

 

הסנקציות העיקריות:

  • שלילת כל מימון עבור תלמידי ישיבה משתמטים (מי שלא קיבלו פטור משירות, אינם נכללים במכסה ובכל זאת אינם משרתים).
  • מוסדות שיבקשו מימון יתחייבו שלא יאפשרו לימודי משתמטים. מוסדות שילמדו אותם ישלל מהם כל מימון.
  • הזכאות להטבות לדיור ולמס הכנסה שלילי תשלל מזוגות שאחד מהם משתמט. הסנקציה של הטבות לדיור רלבנטית במיוחד לבחורים בגיל גיוס העומדים בפני שידוך.
  • איסור העסקה או תפקיד בגופים של המדינה או שממומנים על ידי המדינה או בתפקידים רבניים ממלכתיים.

סנקציות כספיות

סנקציות כספיות יוטלו על תלמיד ישיבה ואברך עד שיתרצה לעשות שירות או עד גיל הפטור ממילואים. מגיל מסוים סביר שלצבא לא יהיה עניין בו אבל הוא יוכל לעשות שירות אזרחי.

שלילת קצבת תלמיד הישיבה

1. תלמיד ישיבה שיסרב לשרת למרות שאינו נכלל במכסת מקבלי דחיית השירות ולא קיבל פטור משירות צבאי מסיבות אחרות (להלן משתמט) לא יקבל כל מימון מהמדינה.

2. מוסד מתוקצב יתחייב שלא לקבל לשורותיו תלמיד שישתמט. מוסד שיפר ההתחייבות ייקנס בחומרה. אם יפר את ההתחייבות שנית, יגרע מרשימת מקבלי התקציב.

הסיבה לאיסור ללמד תלמידים משתמטים היא כדי להבטיח שתקציבי התלמידים הלגיטימיים (אלה שנמצאו במכסה ואלה שטרם החלו שירות) לא ישמשו למימון לימודי המשתמטים, וכן בהיות ישיבות אלה בגדר "מחזק ידי עוברי עבירה". מהעובדה שמשתמטים לא יחשבו כתלמידי ישיבות מבחינת

מחזורי הגיוס החרדיים בני 20-22 נמצאים בגיל שידוכים. בגיל זה נהוג בציבור החרדי שההורים רוכשים דירה לזוג הצעיר, תוך שהם נעזרים לעיתים קרובות בהטבות ממשלתיות. יש לשלול הטבות לדיור מזוגות שלא שרתו כלל

המדינה, נגזרים ממילא גם הצעדים הבאים:

1. שלילת קצבת הבטחת הכנסה לאברכים מתלמיד שהשתמט (הדבר יחול רק על תלמיד שהיה בן 18 או פחות ביום כניסת החוק לתוקפו). קצבת הבטחת הכנסה היא קצבה שנועדה לאפשר את לימודי האברך והיא קשורה ישירות ללימודיו. כיוון שקבלת משתמטים ללימודים בישיבה שמוכרת על ידי המדינה תיאסר, שלילת הקצבה ממנו בעתיד, מובנת מאליה.

2. שלילת ההנחה לתלמיד ישיבה / אברך בביטוח לאומי. תלמיד ישיבה משלם היום סכום של כ-110 שקלים לחודש עבור ביטוח בריאות ולאומי גם יחד. הוא יידרש לשלם ביטוח לאומי ככל אזרח.

3. משתמט לא יוכר כתלמיד ולא יזכה מהמדינה ומוסדותיה להטבות הניתנות לתלמידים.

שלילת הטבות כספיות אחרות:

1. תשלל הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי, למשך שלוש שנים לאחר אישור הזכאות לבקשה. ההיגיון: ליצור שוויון בין הזכאים למשרתים.

2. מס הכנסה שלילי הפך בשנים האחרונות להטבה משמעותית בתקציב של משפחות חרדיות. ההטבה ניתנת בדרך כלל עבור משכורת האישה ומסייעת במקרים רבים לאברכים להשאר בכולל ולא לצאת לשירות ועבודה. תשלל מבני זוג שאחד מהם השתמט הזכאות להטבה זו.מדובר בהטבה שלמעשה ניתנת בגלל שבן הזוג לא עובד ולכן אין מדובר בענישה של אדם אחד בגלל חטא של אדם אחר.

שלילת הטבות בתחום הדיור

מחזורי הגיוס החרדיים בני 20-22 נמצאים בגיל שידוכים. בגיל זה נהוג בציבור החרדי שההורים רוכשים דירה לזוג הצעיר, תוך שהם נעזרים לעיתים קרובות בהטבות ממשלתיות, כמו דירות במסגרת מחיר

חיילים מהגדוד החרדי ''נצח יהודה''. צילום: Naama, wikipediaחיילים מהגדוד החרדי ''נצח יהודה''. צילום: Naama, wikipedia

למשתכן או בסיוע ממשלתי בשכר דירה עד לרכישת דירה. יש לשלול הטבות לדיור מזוגות שלא שרתו כלל ולהעניק עדיפות ברורה לזוגות ששרתו במצטבר 3 שנים ומעלה. זאת, למשל ברכישת דירות במסגרת מחיר למשתכן. הצעה נוספת: חידוש מענק הפריפריה בסך של עד מאה אלף שקלים, כאשר 20 אלף שקל יוענקו לכל שנת שרות (כלומר עד מאה אלף שקל לזוג).

יש למנוע סיוע בשכר דירה וזכאות לדיור ציבורי מבני זוג שלא שרתו כלל ולהעניק עדיפות למי ששרתו 3 שנים ומעלה. כדי להפוך את ההטבות האלו לאוניברסליות יש להבטיח שכל ערבי שירצה בכך יוכל להתנדב לשירות האזרחי. מי שאינו יכול לשרת (נכים, מוגבלים, חולים) יהיה זכאי להטבות. יעשה מאמץ לאפשר לנכים ומוגבלים להתנדב.

סנקציות הקשורות במשרות ותקציבים מהמדינה

העיקרון של סנקציות הקשורות לעבודה יוצר התלבטות לאור הרצון להוציא גברים חרדיים רבים ככל האפשר לשוק העבודה. עם זאת, הרצון אינו דווקא שיעבדו בשירות המדינה. להיפך, יש להעניק בשירות המדינה ובשירות הציבור עדיפות ברורה למי ששרת.

1) איסור העסקה או מילוי תפקיד בשירות המדינה, בגופים הממומנים מקופת המדינה (כולל מתן שעורי תורה). איסור מינוי לכהונה רבנית ששכרה, כולו או חלקו, ממומן מקופת השלטון המרכזי או המקומי.

2) איסור השתתפות בבחינות הסמכה של הרבנות הראשית. איסור מתן כושר לרבנות ודיינות מכוח חוק הרבנות הראשית.

הנחות יסוד – זהירות רבה בבחירת הסנקציות

1. הסנקציות יוטלו רק מעתה ואילך, על תלמידים שהיו

מוסדות שיבקשו מימון יתחייבו שלא יאפשרו לימודי משתמטים. מוסדות שילמדו אותם ישלל מהם כל מימון

בני 18 ביום כניסת החוק לתוקפו (או בני 21 ביום החלת חובת הגיוס בשנת 2017), ויחמקו מחובת השירות שלהם כפי שתקבע בחוק. כמובן, הן לא יוחלו אם יושגו היעדים

2. במקביל יעשה מאמץ להרחיב את גיוס תלמידי הישיבות המבוגרים יותר. עם זאת, צריך לזכור שרוב המאמץ יופנה להכנת מקומות שירות לצעירים יותר.

3. הסנקציות מוטלות בעצם על עריקים ומחליפות מאסר, וכך צריך לשפוט אותן. הצעדים המוצעים לא יוטלו על תלמידים שיכללו במכסה או על מי שיקבלו פטור כחוק. עם זאת, תפסק המדיניות בה צה"ל מקל מאוד במתן פטור באמצעות פרופיל 21 לתלמידי ישיבות.

4. על סרבני גט ניתן היום להטיל סנקציות של שלילת דרכון ורישיון נהיגה. הסנקציה הטבעית על השתמטות היא מאסר, ומאסר כולל בתוכו שלילת יצאה מהארץ ושלילת האפשרות לנהוג. יתכן שסנקציות אזרחיות כאלו על משתמטים משירות ניתנות להגנה חוקתית. עם זאת, נראה שעדיף לנסות להגיע לתוצאות המקוות לפחות בשלב הראשון, בלי הגבלות אזרחיות שכאלו.

5. המודל השוויצרי המטיל כופר, מעין מס הכנסה נוסף, על מי שבחר שלא לתרום לחברה ולמדינה נראה טבעי ומתבקש. עם זאת, הוא כמובן הרבה פחות יעיל כשמדובר בתלמידי ישיבות שבוחרים להישאר בישיבה ולא לשרת או לעבוד. יתרה מזאת, לישראל שאיפה להוציא כמה שיותר תלמידי ישיבות לשוק העבודה. סנקציה של מיסוי תהפוך את היציאה לעבודה לפחות אטרקטיבית. לעומת זאת, הגבלות בתחום מס ההכנסה השלילי עשויות להיות יעילות.

חיילי שח''ר בסיום קורס תכנות, עם הרמטכ''ל הקודם, גבי אשכנזי. צילום: www.flickr.com/people/45644610@N03, wikipediaחיילי שח''ר בסיום קורס תכנות, עם הרמטכ''ל הקודם, גבי אשכנזי. צילום: www.flickr.com/people/45644610@N03, wikipedia


איך תוכל לפעול?