לימודי הפרדה

עתירה לבג"ץ: אפליה במוסדות חינוך אקדמיים לחרדים

קבוצת חוקרים שהגישה את העתירה טוענת כי מרצות אינן משובצות ללמד גברים במוסדות שבהם לומדים חרדים וכי הסטודנטים החרדים מקבלים הטבות כלכליות מפליגות

10/10/2014 08:26

תגיות: בג"ץ ·  מוסדות חינוך לחרדים ·  שי פירון ·  יאיר לפיד ·  המועצה להשכלה גבוהה ·  הפרדה ·  מלגות

אולם בבג''ץ, צילום: Stellas mom, flickrאולם בבית המשפט העליון, צילום: Stellas mom, flickr

במוסדות החינוך האקדמיים לחרדים מרצות אינן משובצות ללמד גברים וקיימת הפרדה במסלולי הלימוד המוצעים לגברים ולנשים. כך טוענת קבוצת חוקרים מהאקדמיה בעתירה לבג"ץ נגד מתווה התוכנית לשילוב חרדים באקדמיה, שגיבשו שר החינוך, שי פירון, שר האוצר, יאיר לפיד, והמועצה להשכלה גבוהה.

מוסדות החינוך החרדיים (מח״ר) מופעלים על ידי המדינה כשלוחות של אוניברסיטאות ומכללות. קבוצת החוקרים דורשת כי המועצה להשכלה גבוהה תנמק מדוע לא מופעלים מסלולי הלימוד השונים לשני המינים. כיום חלק מתוכניות הלימוד במוסדות החינוך החרדיים מוצעות לנשים בלבד או לגברים בלבד. דרישה נוספת של העותרים היא שההפרדה בין המינים תתקיים בכיתות הלימוד בלבד, ולא בבנייני הלימוד, בשערי המוסדות, בברזיות או בימי לימוד ובשעות לימוד.

על העתירה חתומים, בין היתר, ד״ר יופי תירוש, פרופ׳ אביעד קליינברג, פרופ׳ רחל גלי צינמון, פרופ׳ פניה עוז זלצברגר, פרופ׳

חלק מתוכניות הלימוד במוסדות החינוך החרדיים מוצעות לנשים בלבד או לגברים בלבד

דפנה יואל, פרופ׳ חנה הרצוג, פרופ׳ הנרייט דהאן כלב, פרופ׳ ז׳וזה ברונר ופרופ׳ אורן יפתחאל.

העותרים, לפי ידיעה ב"הארץ", מבקשים גם לדון בהטבות המפליגות שמקבלים סטודנטים הלומדים במוסדות הלימוד לחרדים. הסטודנטים מקבלים מלגות המכסות כמעט את כל שכר הלימוד, אם הם מתמידים ומסיימים את לימודיהם.

לטענת העותרים, מוסדות החינוך החרדיים (מח״רים) אינם עומדים בהוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה וחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים. את תוכנית המח״רים הקים יו״ר הוות״ת היוצא, פרופ׳ מנואל טרכטנברג, ותכליתה היא להביא לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה.

לפי נתונים שהוצגו בכנסת בשנה שעברה, 5,000 סטודנטים חרדים לומדים כיום במוסדות להשכלה גבוהה. בעוד שנתיים עתידים ללמוד כ-8,000 סטודנטים במוסדות אלה. בשנת הלימודים תשע"ג הוקמו עשרה קמפוסים חרדיים בתוך מוסדות אקדמיים קיימים, ובהם האוניברסיטה העברית, הטכניון, בצלאל, מכון לב ועוד.

לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?