מחיר הפטור הגורף

בנק ישראל: התועלת של השכלת חרדים למשק – 50 מיליארד שקל בשנה

מנכ"ל חדו"ש: "נתוני בנק ישראל מוכיחים כמה גורלי שילוב הגברים החרדים בעבודה לעתיד המשק הישראלי"

נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג. צילום: Yaeli778, wikipediaנגידת בנק ישראל, קרנית פלוג. צילום: Yaeli778, wikipedia

לפי התחזיות, עד 2059 תידרדר ישראל מהמקום ה-16 למקום ה-26 בדירוג המדינות בעולם על פי ממוצע שנות ההשכלה באוכלוסייה. אחד הגורמים לירידה הוא שהריבוי הטבעי של מגזרים שמתאפיינים במספר שנות השכלה נמוך – החרדים והערבים – גבוה יותר מקצב הריבוי הטבעי של שאר האוכלוסייה.

אבל המצב הזה אינו הכרחי. מחקר שערך לאחרונה בנק ישראל כלל סימולציה של שני תרחישים. בראשון, רמת ההשכלה של החרדים אינה עולה והפער בינה לבין רמת ההשכלה של הציבור היהודי הלא חרדי אינו משתנה. בתרחיש השני החרדים מצמצמים מדי שנה 10% מהפער בין מספר שנות ההשכלה שלהם למספר שנות ההשכלה של יהודים שאינם חרדים.

לפי המחקר, אם התרחיש השני יתממש, בשנת 2059 תדורג ישראל במקום ה-18 בעולם בממוצע שנות ההשכלה לאוכלוסייה – ירידה של שני מקומות בלבד לעומת מיקומה כיום. בבנק ישראל מעריכים שסגירת הפערים ברמת ההשכלה תתרום למשק 50 מיליארד שקל בשנה, שהם 6,300 שקל לנפש.

ב-ynet נכתב כי כמה מהצעדים שנקטה באחרונה הממשלה, כמו חיוב לימודי ליבה במוסדות חינוך חרדיים או פתיחת מכללות טכנולוגיות לחרדים, יביאו להעלאת רמת ההשכלה של אוכלוסייה זו. אבל צעדים אחרים שנקטה הממשלה אינם עולים בקנה אחד עם מטרה זו. חוק הגיוס, לדוגמה, קובע אמנם מכסות לגיוס חרדים ומטיל סנקציות פליליות על מי שלא יתגייס, אבל מאפשר

הרב רגב: קיים חשש כבד, שאם ייכשל מהלך הפטור ההמוני חסר האחריות, השפעותיו על שילוב חרדים בעבודה בשנים הבאות יהיו הרסניות

לתלמידי ישיבות רבים לקבל פטור משירות החל בגיל 22 ולהשתלב בשוק התעסוקה.

"חוק הגיוס גורם לכך שבימים אלה מוענק פטור מלא משירות ל-30 אלף תלמידי ישיבות ואברכים בני 22 ומעלה", הסביר מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב. "חדו"ש התנגדה למהלך הזה בחריפות, הן בשל חוסר הצדק הברור שבו והן משום שסברה שמסוכן להוציא כל כך הרבה גברים חרדים לשוק העבודה בבת אחת. משהמהלך יצא לדרך, יש לעשות הרבה יותר כדי לסייע לגברים לרכוש השכלה אקדמית ומקצועית ולהשתלב בשוק העבודה. קיים חשש כבד, שאם ייכשל מהלך הפטור ההמוני חסר האחריות, השפעותיו על שילוב חרדים בעבודה בשנים הבאות יהיו הרסניות".

רגב הוסיף: "נתוני בנק ישראל מוכיחים כמה גורלי שילוב הגברים החרדים בעבודה לעתיד המשק הישראלי. כבר עתה הוא מדרדר את כלכלת ישראל, ואם לא יבוא על תיקונו – תוצאותיו יהיו הרסניות לישראל בניסיונה להגיע לצמרת כלכלות העולם המערבי. "הדבר מוכיח את הצורך הדחוף לזרז את הרפורמות שעליהן הכריז משרד החינוך לאכיפה מלאה של תוכנית הליבה במערכת החינוך החרדית, ולהפסיק את המימון הציבורי לבתי ספר שאינם מלמדים את מקצועות היסוד. כמו כן הדבר מוכיח את הצורך לייעל ולזרז את הזרמת המשאבים למטרת השמה מקצועית, הכשרה וסיוע בהשלמת השכלת הגברים חרדים".

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?