עלייה מתמדת

יותר מחצי מתקציב המועצות הדתיות – למשכורות ולפנסיה

תקציב המועצות הדתיות ב-2012 היה 450 מיליון שקל, עלייה של 15% מאז 2009

הרב הראשי דוד לאו השר לשירותי דת נפתלי בנט וסגן השר לשירותי דת הרב אלי בן דהןהרב הראשי דוד לאו, השר לשירותי דת נפתלי בנט וסגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן

בישראל יש 132 מועצות דתיות, שתקציבן ב-2012 היה 450 מיליון שקל – עלייה של 15% מאז 2009. למעלה ממחצית התקציב של המועצות הדתיות מוקדשת לשכר ולפנסיה. ההוצאה על משכורות היא בשיעור של 27% עד 63% מכלל ההוצאות של המועצות.

לפי דו"ח שכתבה שלי מזרחי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, תשלום פנסיות היה ההוצאה הראשונה או השנייה בגודלה של המועצות הדתיות – בין 27% ל-39.5% מכלל ההוצאות. כ–200 מיליון שקל מהתקציב הגיעו ממשרד הדתות, והשאר מהרשויות המקומיות שאליהן משתייכות המועצות הדתיות. המועצות גם מקבלות הכנסות משירותי הדת שהן מעניקות.

מספר חברי המועצה הדתית נקבע על פי מספר התושבים ביישוב: מחמישה חברים ביישובים שבהם פחות מ–10,000 תושבים

תשלום פנסיות היה ההוצאה הראשונה או השנייה בגודלה של המועצות הדתיות

יהודים ועד 11 חברים ביישובים שבהם יותר מ–200 אלף תושבים יהודים. ב-"TheMarker" מציינים כי מינוי חברי המועצה הדתית מצריך את הסכמתם של שלושה גופים: שר הדתות, הרשות המקומית והרבנות הראשית.

ממשרד הדתות נמסר: "עם הקמת הממשלה וכניסת ההנהלה החדשה לתפקיד, הנחו סגן השר ח״כ הרב אלי בן דהן ומנכ״ל המשרד אלחנן גלט כי ניהול תקין הוא בראש סדר העדיפויות בניהול המועצה הדתית. ההנהלה הביעה אפס סובלנות בנושא, הבאה לידי ביטוי בכמה שימועים שהתקיימו בשנה האחרונה. ככל שיימצאו מקרים דומים המשרד לא יהסס לפעול באופן דומה ונחרץ".

לידיעה ב-"TheMarker"איך תוכל לפעול?