על משפחה ופרנסה

עיתונאית חרדית: משפחות גדולות לא מתאימות לכולן

בראיון בתוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 2 אומרת אסתי שושן שההנהגה החרדית מעודדת הקמת משפחות מרובות ילדים, בלי להתחשב בשיקולים כלכליים ולמרות היעדרה של חובה הלכתית ברורה

משפחה חרדית בירושלים, צילום: Bleys of Amber, flickrמשפחה חרדית בירושלים, צילום: Bleys of Amber, flickr

השיקול הכלכלי אינו לגיטימי בחברה החרדית, שמעודדת הקמת משפחות גדולות, אומרת העיתונאית והפרסמואית החרדית אסתי שושן. "זוגות היום מתחתנים בגיל מאוד-מאוד צעיר ואף אחד לא אומר להם שזה בכלל לגיטימי. הם קודם כל צריכים להביא הוכחה בשנה הראשונה שהם יכולים. יש להם אחד, שניים, שלושה ילדים, ורק אז הם יתחילו לחשוב על אמצעי מניעה", מפרטת שושן בראיון בתוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 2.

הראיון נערך על רקע הזעם שעלה ברחוב החרדים בעקבות ההחלטה לקצץ את קצבאות הילדים. שושן אומרת כי יש להפנות את האצבע המאשימה אל ההנהגה החרדית. "במשך עשרות שנים חינכתם אנשים שמאן דיהב חיי יהב מזוני – מי שנותן את החיים נותן גם את הכסף, את המזון – ולא ייתכן שעכשיו, בגלל שלקחו לכם כמה שקלים, תטילו את האשמה על המדינה, על יאיר לפיד וכל מי שעסק בזה".

שושן מציינת שמבחינה הלכתית אין חובה להביא לעולם ילדים רבים. "אשה מבחינת ההלכה אינה מצווה להביא ילדים. גבר מצווה להביא בן ובת ובזה נגמר הסיפור. אין פה עניין הלכתי ברור. יש פה עניין אמוני, השקפתי, לסמוך על הקדוש ברוך הוא,

מונעים מאנשים מידע לגבי אמצעי מניעה... הם מביאים ילדים, לא תמיד מתוך מודעות ורצון אלא מכיוון שככה חייבים

שברגע שהוא הביא לזוג ילד, הוא יביא אתו פרנסה".

לדבריה, "בפועל מונעים מאנשים מידע לגבי אמצעי מניעה, לגבי כל מה שקשור לנושא הזה. הם מביאים ילדים, לא תמיד מתוך מודעות ורצון אלא מכיוון שככה חייבים. מפחידים אותם, אומרים להם, אם תשמשו באמצעי מניעה יקרה משהו רע לילדים האחרים שלכם... כן, יש דיבור כזה".

בשנים האחרונות, אומרת שושן, גוברת הפתיחות של רבנים לשימוש באמצעי מניעה. "צריך ללכת לשאול רב בשביל זה. יש פתיחות לקבל את זה, אבל הנושאים שבדרך כלל עומדים על הפרק הם בעיות בריאותיות. עניינים כלכליים הם לא לגיטימיים בשיקולים האלה. לכן גם נוצר מצב שהורים מביאים לעולם עשרה ילדים, אולי יותר, אולי קצת פחות, הילדים האלה צריך לכלכל אותם, צריך לפרנס אותם, צריך לתת להם איכות חיים – מעבר לחיים שנותנים להם – לא מספיק לחם וחלב, צריך לתת להם קצת יותר. לא כל זוג הורים מסוגל לתמוך במשפחה כזאת".

לראיון בערוץ 2איך תוכל לפעול?