כמה סניפים לתנועה?

הוקפא התקציב לתנועת הנוער החרדית "בנות בתיה"

משרד החינוך החליט על הקפאת התקציב בגלל חשדות לדיווחים כוזבים

הסמל של תנועת בנות בתיה. צילם: PRRP, wikipediaהסמל של תנועת בנות בתיה. צילם: PRRP, wikipedia

תקציב התמיכה של תנועת הנוער החרדית "בנות בתיה" לשנת 2013 הוקפאה על ידי משרד החינוך. המשרד הודיע לתנועה כי הסיבה להקפאה היא חשדות לדיווח כוזב על מספר סניפי התנועה ועל היקף הסמינרים והטיולים שהיא מקיימת. במשרד יוחלט אילו צעדים יינקטו נגד התנועה בעתיד לאחר שיערכו לה שימוע.

לפי האומדנים האחרונים, שנעשו ב-2006, "בנות בתיה" היתה תנועת הנוער הרביעית בגודלה בישראל אחרי הצופים, הנוער העובד והלומד ובני עקיבא. לוועדת התמיכות במשרד החינוך הגיעו תלונות בעניין החשדות נגד "בנות בתיה" מעשר תנועות נוער. המשרד עצמו ביצע בדיקה ב-18 סניפים של "בנות בתיה" וגילה כי ב-14 מהם לא התקיימה פעילות בשעות שבהן היתה הבדיקה.

בפרוטוקול של ועדת התמיכות נכתב גם, כי "בנות בתיה" שינתה כמה פעמים את רשימות הסניפים שלה. לפי הפרוטוקול, "בדו"חות התכנון שהוגשו בתחילת השנה העבירה בנות בתיה רשימה של 306 סניפים. במהלך חודש אוקטובר 2013, התנועה

משרד החינוך ביצע בדיקה ב-18 סניפים של "בנות בתיה" וגילה כי ב-14 מהם לא התקיימה פעילות בשעות הבדיקה

העבירה לבדיקה את דו"חות הביצוע שלה, יחד עם כלל תנועות הנוער. בבדיקה הסתבר כי לתנועת בתיה עודפים ניכרים של סניפים, מעבר למתאפשר על פי תקנת התמיכה... בעקבות הגשת נתוני הביצוע והערה בנושא, הוגשה בתאריך 31.10.13 רשימת סניפים מעודכנת כך שמספרם ירד מ-306 סניפים ל-148 סניפים".

ב"הארץ" נכתב כי למזכ"לית התנועה הוגש ריכוז ממצאי הביקורת, כדי שתעביר את תגובתה. לאחר מכן תוקנה רשימת סניפי התנועה פעם נוספת, ומספר הסניפים ירד ל-101. הוועדה החליטה כי הענקת התמיכות לתנועה בשנת 2014 תיבחן בהתאם לתוצאות הבדיקה.

במענה שהעבירה למשרד החינוך, דחתה התנועה את הטענות. "תלונת נציגי תנועות הנוער נובעת מחששן מגידול בהיקף פעילות 'בנות בתיה' ומהמפקד הממשמש ובא", כתבה התנועה. ב"בנות בתיה" טענו גם שהביקורת בסניפי התנועה לא היתה אמינה. "תוצאות הביקורות ידועות מראש והן לא נעשו בלב פתוח ונפש חפצה, כנדרש", כתבה התנועה.

לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?