פנייה ליועץ המשפטי ולמשטרה

חדו"ש: להעמיד לדין את חברי מועצת החכמים של ש"ס על הבטחת ברכות למצביעי משה ליאון

חברי מועצת החכמים, הרבנים שלום כהן, שמעון בעדני ומשה מאיה מבטיחים במכתב שפרסמו שכל מי שיצביע ויפעל למען ליאון "תבוא עליהם ברכת ה' אורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם מתוך בריאות ונחת וכל טוב". מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב: "עבירה בוטה על איסור השימוש בברכות בבחירות ורמיסת החוק"

הציווי האחרון של מרן זצל, בעיתון ''בקהילה''"הציווי האחרון של מרן זצל", בעיתון ''בקהילה''

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון פנתה בתלונה ליועץ המשפטי לממשלה, לראש אגף החקירות במשטרה ולמפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים, בעקבות "קריאת הקודש" שפרסמו חברי מועצת החכמים של ש"ס להצביע למועמד הליכוד ביתנו לראשות עיריית ירושלים, משה ליאון.

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, דורש להעמיד את חברי המועצה לדין פלילי ומציין שהעונש הקבוע בחוק על העבירה הוא עד חמש שנות מאסר.

ביום חמישי האחרון פרסמו שלושת חברי מועצת החכמים של ש"ס, הרבנים שלום כהן, שמעון בעדני ומשה מאיה, "קריאת קודש" לתמיכה בליאון. הקריאה היא לא רק להצביע לליאון אלא גם "לפעול ולסייע". חברי המועצה מסבירים זאת בכך ש"מורנו ורבנו נשיא מועצת חכמי התורה מרן רבי חיים עובדיה יוסף סמך כבר את ידיו עליו והביע בו את תמיכתו בפנינו כמה פעמים". התמיכה מוסברת בכך שליאון "ירא שמים" ו"בן עדתנו". הקריאה מסתיימת בהבטחה האסורה על פי החוק: "וכל העוזרים והמסייעים ומקיימים רצונו של מרן תבוא עליהם ברכת ה' אורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם מתוך בריאות ונחת וכל טוב אמן כן יהי רצון".

הנילונים רומסים את האיסור על שידול להצביע עבור מועמדים או רשימות תוך 'הבטחה להעניק ברכה'

רגב כותב: "מודעת הבחירות של מועצת חכמי התורה מהווה כאמור עבירה בוטה, אשר מפלגת ש"ס שבה ועוברת עליה בלא שימוצה כנגדה הדין, על סעיף 88(6) לחוק הרשויות המקומיות [בחירות], תשכ"ה-1965". לדבריו, "למותר אף לציין כי לתוספת משקל לשידול להצבעה מכוחן של ברכות צדיקים עושה המודעה שימוש אף בזכרו והשפעתו על ציבור מאמיניו של הרב עובדיה חיים יוסף ז"ל".

"הנילונים נוהגים כאילו חוקי המדינה אינם חלים עליהם", כותב רגב. לדבריו, הם "רומסים את האיסור על שידול להצביע עבור מועמדים או רשימות תוך 'הבטחה להעניק ברכה'". לשם כך הם עושים "שימוש אסור בהשפעתם ומרותם הדתית על קהל מאמיניהם".

מנכ"ל חדו"ש מציין, כי הפרות החוק מסוג זה נמשכות למרות כל ההוראות שניתנו בעבר. לכן "ברור לי שללא נקיטת סנקציות פליליות ומשמעתיות משמעותיות נגד העבריינים – הרי אף לרשויות החוק יש חלק ואחריות לזילות החוק והשחתת הליך הבחירות. רק פעולה מיידית נגד הנילונים, לרבות העמדתם לדין פלילי, תוכל אולי לעצור הפרה זו בימים שעוד נותרו לקראת הבחירות ולתקן את המעוות בעתיד".

לידיעה ב-news1

לידיעה במגפוןאיך תוכל לפעול?