הפרת כללים

הפרקליטות תשקול הליכים פליליים נגד קול ברמה

אם עברה קול ברמה על חוקי תעמולת הבחירות, כפי שטענה חדו"ש, הפרקליטות עשויה להמליץ על הגשת כתב אישום נגד תחנת הרדיו החרדית

קול ברמה. צילום: zeevveez, flickrקול ברמה. צילום: zeevveez, flickr

פרקליטות המדינה תבדוק אם היו היבטים פליליים בשידור שהיה בתחנת הרדיו קול ברמה במוצאי השבת האחרונה. הפרקליטות תבדוק אם עברה קול ברמה על חוקי תעמולת הבחירות, כפי שטענה עמותת חדו"ש בעתירה שהגישה לוועדת הבחירות המרכזית. אם יימצא שכן, הפרקליטות עשויה להמליץ על הגשת כתב אישום.

גם הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הודיעה לוועדת הבחירות כי תבחן את תמליל השידור. אם יימצא כי הטענות נגד קול ברמה מוצדקות, אפשר יהיה לפתוח בהליכים נגד קול ברמה בגלל הפרה של הנחיות באשר לתעמולת בחירות.

ב-News1 מזכירים כי הליכים אלה מאפשרים הטלת קנסות גבוהים על תחנת הרדיו.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, ציין כי תשובת קול ברמה לוועדה היתה חסרה

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, ציין כי תשובת קול ברמה לוועדה היתה חסרה, משום שהתייחסה לטענות בדבר שידור קריאה להצביע לש"ס, אבל התעלמה מהטענה באשר למתקפות נגד רשימות פוליטיות אחרות – בלי שניתנה להן זכות תגובה.

חרף הצהרת הרשות השנייה כי פתחה בהליכים נגד קול ברמה, בגלל הפרות קודמות של ההנחיות לפני כמה שבועות, לא נקטה הרשות סנקציות כלשהן נגד התחנה. נגד תחנות רדיו אזורי אחרות שהפרו את הכללים ננקטו הליכים באופן מהיר.

לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?