חדו"ש מבקשת מהשופט רובינשטיין:

לאסור על פרסום הברכה מטעם גדולי התורה של יהדות התורה למצביעים ג'

"קריאת הקודש" של 28 הרבנים הבכירים של יהדות התורה מברכת את מי שיצביע ג' בפריון, אריכות ימים ופרנסה – בניגוד לחוק. מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב: "איסור הברכות והקמיעות אינו אות מתה. לא ניתן לרמוס אותו ברגל גסה"

''קריאת הקודש'' שפרסמו בכירי הרבנים של יהדות התורה''קריאת הקודש'' שפרסמו בכירי הרבנים של יהדות התורה

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון עתרה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, כדי שיאסור על פרסומים נוספים של ברכת גדולי התורה של יהדות התורה למצביעים ג'. "קריאת הקודש" שפרסמו הרבנים ביום שלישי עשתה שימוש בלתי חוקי בברכה של פוריות, אריכות ימים ופרנסה, בתמורה להצבעה למפלגה.

לפני שבועיים נאלצה ש"ס, בעקבות עתירת חדו"ש, להסיר מאפליקציית מרן שהפיצה לסמארטפונים את האפשרות לקבל ברכה אישית ממנהיג המפלגה, הרב עובדיה יוסף.

חוק הבחירות קובע כי "כל המשדל אדם להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר או הבטחה להעניק ברכה דינו מאסר חמש שנים או קנס".

מדי מערכת בחירות מפרסמים גדולי התורה של יהדות התורה קריאה על החוב הקדוש ללכת להצביע ג'. השבוע פורסמה הקריאה הזאת בביטאוני המפלגה החרדית האשכנזית תחת הכותרות "קריאת קודש" ו"מי לד' אלינו". על המודעה חתומים 28 רבנים בכירים. ביניהם: מנהיגי דגל התורה, הרבנים אהרון לייב שטיינמן וחיים קניבסקי, וכן מנהיגי אגודת ישראל האדמו"רים מגור, מוויז'ניץ ומבעלז. המודעה מסתיימת באמירה "היננו תפילה להשי"ת כי הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג' לכנסת, יתברכו בבני חיי ומזוני ובכל הברכות ממקור הברכות".

ב-2003 פסלה ועדת הבחירות תשדיר ובו ברכה מתונה בהרבה של זקן המקובלים, יצחק כדורי

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, כותב בעתירה כי להבטחה לבנים, לאריכות ימים ולפרנסה, "יש ערך ומשקל מיוחד באוזני המאזינים והקוראים, המאמינים בכוחם של המבטיחים והמעתירים תפילות לחולל נפלאות במרומים ולהביא באורח על-טבעי להתגשמות ברכות אלה בחייהם של הנזקקים".

ב-2003 פסלה ועדת הבחירות תשדיר ובו ברכה מתונה בהרבה של זקן המקובלים, יצחק כדורי: "מי שבירך את אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך וישמור ויעזור לכל אשר בוחרים אהבת ישראל". בג"ץ אישר את הפסילה.

רגב כותב, כי לאור הדרג הבכיר של הרבנים שבהם מדובר בעתירה הנוכחית "נודעת חומרה יתרה להפרת הוראת החוק הנ"ל בעת הזאת, במודע ובכוונת מכוון, כדי לשדל מצביעים להצביע בעד המשיבה". הוא מבקש מרובינשטיין להורות ליהדות התורה "לחדול משימוש בהבטחה ו/או יצירת זיקה בין הצבעה עבורה בבחירות לבין מתן ברכות למצביעים". עוד הוא מבקש "לאסור על אמצעי התקשורת הכתובה, האלקטרונית והאחרת לפרסם הודעות ו/או מודעות היוצרות זיקה בין הצבעה עבור המשיבה בבחירות לבין קבלת ברכות".

רגב אומר, כי "על המערכת הפוליטית להבין שהאיסור על קמעות וברכות לגיוס קולות אינו אות מתה, ולא ניתן לרמוס אותו ברגל גסה. אין לאפשר שימוש ציני ובלתי חוקי באמונתם של מצביעים בכוחם של ברכות וקמעות".

לידיעה במגפון

לידיעה ב"כיכר השבת"איך תוכל לפעול?