חופש הדת – שיקול מרכזי בבחירות

64% מהציבור רוצים קואליציה אזרחית רחבה, ללא המפלגות החרדיות

לפי סקר שערכה עמותת חדו"ש לקראת הבחינות, 53% מהציבור אומרים שיגדל הסיכוי שיצביעו בעד מפלגה שנחושה לקדם חופש דת ושוויון בנטל. ל-66% חשוב שהמפלגה שבה יתמכו תקדם ערכים אלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה השבועית. מימינו סגן שר האוצר יצחק כהן משס. בשמאלו סגן שר הבריאות יעקב ליצמן מיהדות התורה. 28.08.2011. צילום: פלאש 90ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה השבועית. מימינו סגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס. לשמאלו סגן שר הבריאות יעקב ליצמן מיהדות התורה צילום: פלאש 90

שבועיים לפני הבחירות מפרסמת עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, סקר שמראה כי סוגיות דת ומדינה עשויות להכריע את גורל הבחירות והרכב הממשלה הבאה. בין השאר מצביע הסקר בעליל על החשיבות של נושאי חופש הדת והשוויון בנטל מבחינת המצביעים המתלבטים.

על פי נתוני הסקר, 64% מהציבור היהודי הבוגר בישראל תומכים בכך שהקואליציה הממשלתית הבאה לא תכלול מפלגות חרדיות. רק 36% התנגדו לכך. התמיכה בכך משותפת למצביעי הימין ומצביעי השמאל: 90% ממצביעי כחול לבן, 94%ממצביעי ישראל ביתנו, 93% ממצביעי המחנה הדמוקרטי ואף 51% ממצביעי הליכוד. בקרב המתלבטים – 75% תומכים בקואליציה ללא המפלגות החרדיות.

חדו"ש בוחנת שאלה זו מאז שנת 2013, בניסוחים שונים במקצת אך בתוצאה זהה. בכל השנים ובכל הסקרים השיבו כך בין 64% ל-66% מן הציבור היהודי הבוגר. אין ספק שההתעלמות מרצונו של הציבור והדרישות הגוברות של המפלגות החרדיות בתחום החקיקה, התקצוב, ההדתה וההדרה, ההשתמטות מגיוס, הפגיעה בזכות לנישואים ומסלול הייסורים של נשים בבתי הדין הרבניים, ההחמרה בגיור והפגיעה הנגרמת ליהדות העולם הפלורליסטית ועוד – מגבירים את עוצמת הלחץ והנכונות של הציבור להצביע בעד מפלגות אזרחיות שיגלו אומץ ונאמנות למצביעיהן ויעצרו את הכניעה הנמשכת למפלגות החרדיות.

עוד עולה מהסקר כי מבחינת 53% מהציבור יגדל הסיכוי שיצביעו למפלגה שמחויבת לערכי חופש הדת והשוויון.

השאלה היתה: "אם מפלגה קיימת, התואמת את השקפתך הפוליטית בסוגיות ביטחון וכלכלה, תודיע שהיא מחויבת לעקרונות חופש הדת והשוויון בנטל, כמו תחבורה ציבורית בשבת, גיוס אברכים, אפשרות לנישואים וגירושים אזרחיים, מניעת הדרת נשים וכדו' וכי תפעל לקידומם בכנסת ובממשלה אם תשתתף בקואליציה הממשלתית – האם הדבר יחזק או יחליש את הסיכוי שתצביע/י עבורה בבחירות הקרובות?"

כאמור, בקרב בעלי הדעה (89%), 52% השיבו כי זה יחזק את הסיכוי שיצביעו בעד מפלגה זו. גישה זו מאפיינת במיוחד את הציבור החילוני [74%] והמסורתי הלא כל כך דתי [70%]. 26% השיבו כי זה יחליש את הסיכוי ו21% השיבו כי זה לא

מנכ"ל חדו"ש, הרב אורי רגב: הציבור מואס בעשרות שנים של קואליציות השבויות בידי המפלגות הדתיות, שפוגעות בערכי הדמוקרטיה, כבוד האדם וחירויות הפרט

ישפיע. עובדה זו רלוונטית במיוחד לנוכח ההיסוס של כחול לבן לנקוט עמדה ברורה ונחושה בנושאי חופש דת ושוויון בנטל, כיון שקבוצות אלה מהוות 66% מן הציבור היהודי הבוגר, ומהן באו 95% ממצביעי כחול לבן בבחירות אפריל. [70%הגדירו עצמם חילונים ו-25% - מסורתי לא כל כך דתי].

נתון זה מקביל ותואם לתשובה שנתנו משתתפי המדגם המייצג לשאלה "עד כמה חשוב לך שהמפלגה עבורה תצביע בבחירות תיאבק בכנסת לקידום חופש דת ושוויון בנטל", דוגמת הנושאים שפורטו בשאלה הקודמת. במענה לשאלה זו השיבו 66% כי הדבר מאוד חשוב להם [40%] או די חשוב [26%], בהשוואה ל-34% שהשיבו כי הדבר לא כל כך חשוב להם [12%] או לא חשוב [22%]. גם כאן בולטת תגובתו של הציבור החילוני [87% - חשוב] והמסורתי הלא כל כך דתי [74% - חשוב]. זו גם היתה תשובתם של 91% מן המתכוונים להצביע כחול לבן, 100% - המחנה הדמוקרטי, 96% מהמתכונים להצביע לישראל ביתנו, 54% מאלה המתכוונים להצביע בעד הליכוד ו-78% מהמתלבטים.

בתגובה לממצאים אמר הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש: "סקרי הבחירות של כל אמצעי התקשורת מלמדים שישראל עשויה לעמוד בפני מהפך בהרכב הקואליציה הממשלתית. זה רצונו של רוב הציבור, כפי שראינו בסדרת סקרי הבחירות שערכה חדו"ש מאז ינואר, ולפיהם רוב הציבור תומך בקואליציה אזרחית רחבה, אשר בבסיסה הליכוד וכחול לבן, ואשר לא תהיה תלויה במפלגות החרדיות ותוכל לקדם את מימוש הבטחות מגילת העצמאות לחופש דת ושוויון. שב והתברר כי שינוי הכיוון של אביגדור ליברמן, אשר בידיו עשוי להיות המפתח להרכבה של הממשלה הבאה, הוא יוזמה שקולה ואסטרטגית, המשקפת את רצונו של הציבור שמאס בעשרות שנים של קואליציות השבויות בידי המפלגות הדתיות והפוגעות בערכי הדמוקרטיה, כבוד האדם וחירויות הפרט".

הסקר בוצע באמצעות מכון סמית בין 6 ל-11 באוגוסט, בקרב 753 איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל (גילאי 18 ומעלה). טעות הדגימה – 3.6% ±איך תוכל לפעול?