הציבור מאס בכניעה לחרדים

64% מן המתלבטים בבחירות: סיכוי רב יותר שאצביע למפלגה שתקדם חופש דת ושוויון בנטל

52% מכלל הציבור היהודי יתמכו במפלגה שתתחייב לקידום חופש דת ושוויון בנטל. לפי סקר שערכה חדו"ש, הסוגיות העיקריות בתחום מאבקי הדת והמדינה, שמחזקות את הסיכוי שמצביעים יתמכו במפלגות שיקדמו אותן: תחבורה ציבורית בשבת, קיצוץ תקציבים לישיבות ולמוסדות דת, הכרה בנישואים ובגירושים אזרחיים

סיכויי הצבעה למפלגה שתקדם חופש דת ושוויון בנטלסיכויי הצבעה למפלגה שתקדם חופש דת ושוויון בנטל

סקר מיוחד שערכה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון באמצעות מכון סמית מראה כי לנושאי דת ומדינה יש משקל רב בהחלטתם של מצביעים יהודים בעד מי להצביע בבחירות הקרובות. השוואת הסקר הנוכחי לסקרים שנערכו בקיץ 2018 ובקיץ 2017 מלמדת על החשיבות שמייחסים מצביעי המפלגות האזרחיות, לרבות מפלגות הקואליציה, לנושאי חופש הדת והשוויון בנטל ועל נכונותם להעדיף מפלגה המתחייבת והפועלת לקדמם על פני מפלגה אחרת, בעלת השקפת עולם פוליטית דומה בנושאי ביטחון וכלכלה.

השוואה בין שלושת הסקרים מגלה פער עקבי, ההולך וגדל, לטובת אלה האומרים שמחויבות של מפלגה לקידום חופש דת ושוויון בנטל תגביר את הסיכוי שיצביעו בעדה, בהשוואה לאלה האומרים שעמדה זו תחליש את הסיכוי כי יצביעו בעדה: 39%+ בסקר הנוכחי [52% – יחזק; 13% – יחליש], 38%+ בקיץ 2018 [57% – יחזק; 19% – יחליש], 36%+ בקיץ 2017 [56% – יחזק; 20% – יחליש].

עם זאת, בסקר הנוכחי ניכר גידול באחוז המשיבים שעניין זה לא ישפיע על הצבעתם [35% בסקר הנוכחי, בהשוואה ל-24% בסקרי קיץ 2018 ו-2017]. נראה כי נתון זה מוסבר בכך שבעוד שבשני הסקרים הקודמים מועד הבחירות היה רחוק ולא ידוע, הסקר הנוכחי נערך כאשר מערכת הבחירות כבר החלה, זהותן של המפלגות המתמודדות ידועה ברובה והחקירות נגד ראש הממשלה ונושאי ביטחון תופסים מקום מרכזי ברטוריקה של המתמודדים ובשיח הציבורי.

אחוז המשיבים כי עמדה נחושה של המפלגה בעד חופש דת ושוויון בנטל תחזק את הסיכוי שיצביעו בעד אותה מפלגה גדול במיוחד בקרב המתכוונים להצביע חוסן לישראל בראשות בני גנץ [67% – יחזק, 3% בלבד – יחליש], גוש השמאל [מפלגת העבודה, מרצ והתנועה] [65% – יחזק, 2% בלבד – יחליש], יש עתיד [70%/0%], גשר* בראשות אורלי לוי-אבוקסיס [71%/5%], ישראל ביתנו* [57%/6%]. גם בקרב המתכוונים להצביע כולנו יש רוב למשיבים שהתחייבות לקדם חופש דת ושוויון בנטל תחזק את הסיכוי שיצביעו בעד המפלגה [51% – יחזק, 28% – יחליש].

חשיבות מיוחדת יש לעובדה כי 64% מקרב אלה שטרם החליטו בעד מי יצביעו השיבו כי עמדה כזאת תחזק את הסיכוי שיצביעו למפלגה מסוימת, בהשוואה ל-12% בלבד שהשיבו כי הדבר יחליש את הסיכוי [ו-24% שהשיבו כי הדבר לא ישפיע על הצבעתם]. המשמעות הפוליטית של נתונים אלה ברורה בעליל.

הרב אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש, אמר בתגובה על הממצאים: "סקרי חדו"ש שבים ומראים שהציבור מצפה לשבירת הדפוס הפוליטי בישראל, שלפיו מפלגות משמאל ומימין מתקפלות בפני תכתיבי המפלגות הדתיות בנושאי דת. רוב הציבור, ורוב אלה המתלבטים עדיין במי לתת את אמונם, יעדיפו מפלגות אשר ישברו את הדפוס הזה, יבטיחו לקדם את חופש הדת והשוויון בנטל ויפעלו ברוח זו בכנסת ובממשלה. נאומו הראשון של בני גנץ היה סנונית ראשונה במערכת הבחירות הנוכחית של מפלגה אשר בחרה להאזין לציבור, ונקווה ששאר המפלגות האזרחיות יילכו בעקבותיה. חדו"ש תמשיך לעקוב בשבועות הקרובים אחרי עמדות הציבור בנושאי דת ומדינה והשפעתן על הבחירות, ועל הקואליציה שתתגבש לאחריהן".

פירוט נוסף של הממצאים:

מהם הנושאים בתחום יחסי הדת והמדינה, שהציבור מייחס להם השפעה מרבית על ההצבעה: [השאלה הופנתה

הרב אורי רגב: סקרי חדו"ש שבים ומראים שהציבור מצפה לשבירת הדפוס הפוליטי, שלפיו מפלגות משמאל ומימין מתקפלות בפני תכתיבי המפלגות הדתיות בנושאי דת

למשתתפי המדגם שאינם חרדים]. להלן סדר העדיפויות בין הנושאים העומדים על סדר היום בתחום הדת והמדינה [נושא ראשון ושני בחשיבותם במצטבר]: הפעלת תחבורה ציבורית בשבת – 21%, הקטנת התקציבים לישיבות ולממסד הדתי – 21%, הכרה בנישואים ובגירושים אזרחיים – 20%, ביטול המונופול של הרבנות הראשית על מתן תעודת כשרות – 15%, גיוס תלמידי ישיבה – 14%, פתיחת מרכולים בשבת – 12%, הכרה בגיורים של כל הזרמים המרכזיים ביהדות – 7%, אכיפת לימודי ליבה בחינוך החרדי – 6%.

נמדד גידול באחוז המשיבים שאף אחד מן הנושאים האלה לא ישפיע על החלטתם בעד מי להצביע, מ-32% בקיץ 2018 ל-40% בסקר הנוכחי. ניתן אולי להסביר נתון זה בכך שהדיון הציבורי בנושאים אלה בשבוע עריכת הסקר פחות מנוכחותם בשיח הציבורי בקיץ, וכן בכך שאחוז מסוים מן הציבור גיבש את החלטתו בעד מי להצביע עם התבהרות התמונה הפוליטית והתקרבות מועד הבחירות.

הממצאים על פי רמת דתיות

בקרב הציבור החילוני [47% מן המדגם] השיבו 66% כי הסיכוי שיצביעו בעד מפלגה יתחזק אם היא תתחייב לקדם חופש דת ושוויון בנטל בכנסת ובממשלה [3% בלבד השיבו כי הדבר יחליש את הסיכוי ו-31% השיבו כי הדבר לא ישפיע על הצבעתם].

גם בקרב הציבור ה"מסורתי לא כל כך קרוב לדת" [18% מן המדגם] השיבו 58% כי הדבר יחזק את הסיכוי שיצביעו למפלגה כזאת, בהשוואה ל-9% בלבד שהשיבו כי הדבר יחליש את הסיכוי. בדומה לכך, גם בקרב הציבור ה"מסורתי קרוב לדת" [13% מן המדגם], 47% השיבו כי התחייבות לקידום חופש דת ושוויון בנטל תחזק את הסיכוי שיצביעו למפלגה ורק 12% השיבו כי הדבר יחליש את הסיכוי.

כפי שהראינו בעבר בעקבות סקרי חדו"ש התקופתיים והשנתיים, קיים אחוז משמעותי של הציבור הדתי אשר תומך בעמדות של חופש דת ושוויון בנטל. בסקר הנוכחי השיבו 27% כי תמיכתה של מפלגה בחופש דת ושוויון בנטל תגביר את הסיכוי כי יצביעו עבורה.

ממצאי סקר דעת קהל טלפוני שבוצע ב-16 וב-17 בינואר 2019 בקרב 571 איש/ה, מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל (גילאי 18 ומעלה). טעות הדגימה - ±4.3%. פילוח העמדות מתייחס לבעלי דעה.

השאלות שנשאלו:

1. אם מפלגה קיימת, התואמת את השקפתך הפוליטית בסוגיות ביטחון וכלכלה, תודיע שהיא מחויבת לעקרונות חופש דת ושוויון בנטל וכי תפעל לקידומם בכנסת ובממשלה אם תשתתף בקואליציה הממשלתית – האם הדבר יחזק או יחליש את הסיכוי שתצביע/י עבורה בבחירות הבאות?

2 ו-3. איזה מן הנושאים הבאים, אם המפלגה שאת/ה שוקל/ת להצביע עבורה תפעל באופן גלוי ונמרץ לקידומו, הדבר יגדיל את הסיכוי שתצביע/י עבורה בבחירות הבאות לכנסת? ומהו הנושא השני? [הפעלת תחבורה ציבורית בשבת; גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל; ביטול המונופול של הרבנות הראשית על מתן תעודות כשרות; פתיחת מרכולים/מסחר בשבת; הכרה בגיורים של כל הזרמים המרכזיים ביהדות; הכרה בנישואים וגירושים אזרחיים; אכיפת לימודי ליבה בחינוך החרדי; הקטנת התקציבים לישיבות והממסד הדתי; אף אחד מן הנושאים האלה לא ישפיע על החלטתי להצביע עבור המפלגה/אין נושא שני].

*יש להיזהר בהסקת המסקנות, מאחר שמספר המקרים קטן.איך תוכל לפעול?