נגד אפליה, בעד שילוב

סקר חדו"ש ליום האשה: 72% מהציבור תומכים בחיוב מפלגות לשבץ נשים ברשימות המועמדים

רוב הציבור סבור שיש לחייב גם את המפלגות החרדיות להציב נשים במקומות ריאליים. ממצאים נוספים: 88% בעד שילוב נשים בצה"ל. רק 12% נגד גיוס בנות לצבא

ראשת מפלגת הנשים החרדית ''ובזכותן'', רות קוליאן, ומספר 4 ברשימתה, גילה ישר, בהפגנה של מסורבות גט בכניסה לבית הדין הרבני הגדול בירושלים. 04032015 צילום: נתי שוחט, פלאש 90ראשת מפלגת הנשים החרדית ''ובזכותן'', רות קוליאן, ומספר 4 ברשימתה, גילה ישר, בהפגנה של מסורבות גט בכניסה לבית הדין הרבני הגדול בירושלים (צילום אילוסטרציה). צילום: נתי שוחט, פלאש 90

72% מהציבור בדעה שיש לחייב את המפלגות המתמודדות לרשויות המקומיות ולכנסת, לרבות המפלגות החרדיות, להציב נשים במקומות ריאליים ברשימת המועמדים שלהן ולאפשר להן להיות חברות מפלגה.

88% מהציבור תומכים בשילוב נשים בצה"ל (69% בעד שילוב נשים בכל תפקיד אפשרי, כולל תפקידי לחימה, ועוד 19% תומכים בשילובן בתפקידים לא קרביים). 12% מתנגדים לגיוס בנות לצבא.

ממצאים אלה עולים מסקר של עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, שנערך באמצעות מכון סמית לקראת יום האשה הבינלאומי החל היום, 08.03.2018.

הרב אורי רגב, מנכ"ל עמותת חדו"ש, אומר: "חדו"ש פועלת לצמצום ולנטרול של הפגיעה בשוויון מעמד האשה כתוצאה מדעות קדומות, הדרה ואפליה לרעה שמקורן בנורמות דתיות. ישראל מתמודדת עם התנגשות בין הערכים של דמוקרטיה ושוויון לבין לחצים של ממסד רבני ופוליטי שערכיו הפוכים, ולמרבה הצער הפוליטיקאים הישראלים וגופים ציבוריים מרבים להיכנע ללחצים פסולים אלה. הדבר אינו פוגע רק במעמד האשה בישראל, אלא אף מבאיש את ריחה של היהדות בעיני רבים בציבור היהודי בישראל ומציג אותה כאנכרוניזם החותר תחת אושיות המדינה. פעילותנו, בשיתוף עם ארגונים ופעילים מכל קצות הקשת הדתית והפוליטית, כבר קידמה שילוב נשים במועצות דתיות, והיא מתמקדת עתה בביטול המונופול של בתי הדין הרבניים בתחום המעמד האישי, בהתמודדות עם הלחץ הגובר נגד השירות המשותף בצה"ל ובעצירת האפליה רבת השנים נגד נשים בפוליטיקה הדתית".

פירוט הממצאים

הסקר הטלפוני בוצע ב-28 בפברואר וב-1 במרץ 2018 בקרב 500 איש ואשה כמדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת

מנכ"ל חדו"ש: ישראל מתמודדת עם התנגשות בין הערכים של דמוקרטיה ושוויון לבין לחצים של ממסד רבני ופוליטי שערכיו הפוכים, ולמרבה הצער הפוליטיקאים נכנעים ללחצים פסולים אלה

בישראל (גילאי 18 ומעלה). טעות הדגימה – ±4.5%‏.

א. יחס הציבור להצבת נשים במקומות ריאליים ברשימות המועמדים לרשויות המקומיות ולכנסת וכחברות מפלגה;

השאלה שנשאלה: "לקראת הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת – מה עמדתך ביחס לדרישה לחייב את כל המפלגות, לרבות המפלגות החרדיות, לאפשר לנשים להיות חברות במפלגה ולכלול נשים במקומות ריאליים ברשימת המועמדים לעיריות ולכנסת?"

– כאמור, 72% מהציבור תומכים בחיוב המפלגות, 15% מתנגדים ו-13% השיבו שאין להם עמדה. עיון בממצאים מגלה את הנתונים הבאים:

לפי מגדר – בעוד ש-79% מהנשים תומכות, רק 65% מהגברים בדעה זו, ובעוד שרק 8% מהנשים מתנגדות לדרישה, 22% מהגברים מתנגדים לה.

לפי מידת הדתיות – 18% מן החרדים הביעו תמיכה ו-25% השיבו שאין להם דעה! גם רוב הציבור הדתי [54%] תומך בדרישה.

כפי שהראתה חדו"ש בסקרים שערכה בעבר, יש הבדל משמעותי בין עמדות הציבור ה"מסורתי דתי" [69% תומכים, 17% מתנגדים] לבין עמדות הציבור ה"מסורתי לא כל כך דתי" [84% תומכים ורק 5% מתנגדים].

ב. עמדת הציבור ביחס לשאלת שילוב נשים בצבא בכלל ובתפקידים קרביים בפרט

המשתתפים נשאלו גם ביחס לעמדתם בוויכוח המתקיים על שירות נשים בצה"ל ("מה עמדתך ביחס לוויכוח על שירות נשים בצה"ל בכלל, וביחידות קרביות בפרט. הרבנות הראשית וגורמים אחרים שוללים שירות נשים ותוקפים בחריפות את השירות

תומכים בשירות נשים בצה''ל בכל התפקידים - כולל קרביתומכים בשירות נשים בצה''ל בכל התפקידים - כולל קרבי

המשותף, ובמיוחד בתפקידים קרביים, בטענה כי הוא מנוגד להלכה ופוגע בצבא. צה"ל, ארגוני נשים ואחרים רואים את שירות הנשים בחיוב, כמועיל לצבא וכמקדם שוויון מגדרי".)

88% הביעו תמיכה בשירות המשותף של נשים בצה"ל! [69% ציינו שהם תומכים בשירות נשים בצה"ל בכל התפקידים, כולל יחידות קרביות, 19% נוספים תומכים בשירות נשים בצה"ל אך לא ביחידות קרביות ו-12% ציינו שמתנגדים לשרות נשים בצה"ל (האחוז בקרב בעלי הדעה).

ניתוח הממצאים מראה כי גם בקרב החרדים יש תמיכה לא מבוטלת בשירות נשים בצבא, הגם שלא בתפקידים קרביים [25%], ובקרב הציבור הדתי – רוב עצום תומכים בשירות נשים בצבא [82%] בניגוד לעמדת הרבנות הראשית, הגם ש-50% תומכים בשירות שלא בתפקידים קרביים. גם בנושא זה בולט הפער שבין עמדות הציבור ה"מסורתי דתי" [67% תומכים בשירות בכל התפקידים ו-27% נוספים תומכים בשירות שלא בתפקידים קרביים] לבין עמדות הציבור ה"מסורתי הלא כל כך דתי" [84% תומכים בשירות בכל התפקידים, בדומה לשיעור התמיכה בציבור החילוני – 86%, ורק 14% תומכים בהגבלת שירות נשים לתפקידים לא קרביים].

עוד יש להדגיש כי יש תמיכה ברורה בשירות של נשים בכל התפקידים האפשריים, כולל קרביים, בקרב מצביעי כל מפלגות הקואליציה הלא חרדיות [71% - ליכוד; 78% - כולנו; 62% - הבית היהודי; 69% - ישראל ביתנו]. בקרב מצביעי מפלגות אלה רק אחוז זעום שוללים שירות נשים בצה"ל [4% - ליכוד 11% - כולנו; 6% - הבית היהודי; 14% - ישראל ביתנו].איך תוכל לפעול?