פערים משמעותיים

השכר של גבר חרדי נמוך ב-43% מזה של גבר לא-חרדי

לפי הסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ההכנסה הממוצעת של גבר חרדי היא 8,200 שקל, לעומת 14,500 שקל ללא חרדי

הפגנה של קיצונים חרדים נגד מרכז מפתח בבית שמש להכוונת חרדים לתעסוקה 24022016 צילום יעקב לדרמן פלאש 90הפגנה של קיצונים חרדים בבית שמש נגד מרכז מפתח להכוונת חרדים לתעסוקה. צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90

ההכנסה הממוצעת של גבר חרדי היא 8,200 שקל בחודש. זוהי הכנסה נמוכה ב-43% מההכנסה הממוצעת של גבר יהודי לא-חרדי – 14,500 שקל. הכלכלן הראשי במשרד האוצר, יואל נווה, שהפרטים על פערי ההכנסה בין חרדים ללא-חרדים נכללים בסקירה הכלכלית השבועית שפרסם, קובע כי מדובר בפער "דרמטי".

בסקירה קודמת של הכלכלן הראשי נכתב שהעלייה בשיעור התעסוקה של הגברים החרדים נבלמה בתקופת שלטונה של הממשלה הנוכחית. שיעור התעסוקה של גברים חרדים ירד מ-54% ל-51%.

"כלכליסט" מציין ששיעור התעסוקה של הגברים החרדים נמוך משמעותית מהיעד הממשלתי ל-2020 (63%) ומשיעור התעסוקה של גברים יהודים שאינם חרדים (כ-88%). בתקופה שבה ירד שיעור התעסוקה של הגברים החרדים חלה עלייה דרמטית בתקצוב האברכים.

בסקירה מוזכרים כמה גורמים לפערי השכר בין חרדים ללא-חרדים: ממוצע שעות העבודה השבועיות של גבר חרדי הוא

בתקופת שלטונה של הממשלה הנוכחית ירד שיעור התעסוקה של גברים חרדים מ-54% ל-51%

כ-38 שעות בשבוע, לעומת 46 שעות בקרב גברים יהודים שאינם חרדים.

בין גברים חרדים לגברים שאינם חרדים יש פערים משמעותיים במיומנויות בסיסיות הדרושות בשוק העבודה, בייחוד בנוגע לשימוש במחשבים ולידיעת אנגלית.

השכלה אקדמית – למרות הגידול שחל בשנים האחרונות במספר הגברים החרדים הלומדים במוסדות להשכלה הגבוהה, שיעורם נשאר נמוך. על פי נתונים שפרסם מרכז טאוב, בשנת 2014 רק 2.4% מהגברים החרדים בגיל 25 עד 35 היו בעלי תואר אקדמי.

בנוסף לכל אלה, גברים חרדים מצטרפים לשוק העבודה בגיל מאוחר יחסית. מצב זה מקשה על סגירת פערים בכישורים ובמיומנויות, הנובעים מכך משהגברים החרדים אינם לומדים מקצועות ליבה. ההצטרפות המאוחרת לשוק העבודה גם פוגעת באפשרות של הגברים החרדים לצבור ותק וניסיון וכך ליהנות משכר גבוה יותר.

לידיעה ב"כלכליסט"איך תוכל לפעול?