ארבע שעות בשבוע

96% משידורי קול ברמה עדיין חסומים לנשים

הרשות השנייה הודיעה כי עלה שיעור הנשים המושמעות ב"קול ברמה", News1 מצא כי מספרן עדיין זניח

אולפן רדיו. צילום: Ross Murray, flickrאולפן רדיו. צילום: Ross Murray, flickr

בחודשים מאי-יולי הושמעו בתחנת הרדיו "קול ברמה" 123 נשים ו-18 ילדות. זוהי עלייה במספר הנשים שקולן נשמע בשידורי התחנה בהשוואה לאפריל, ועם זאת 96% משידורי "קול ברמה" חסומים לנשים. הנתונים עלו בבדיקה של News1.

לפי הבדיקה, נשים מדברות בארבע תוכניות בשבוע ב"קול ברמה": בשני משדרים של "כותרת ראשית", המשודרת בשבע בבוקר, במשדר אחד של תוכנית ילדים ביום שני אחר הצהריים ובתוכנית הנשים "בת מלך", המשודרת בימי שישי. בתוכנית זאת עלו לשידור 34 נשים.

הבדיקה נערכה בעקבות הודעה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, שלפיה עלה שיעור ההשמעה של נשים בשידורי "קול ברמה". בהודעה נאמר, כי במעקב בשלושת החודשים האחרונים התברר כי "אכן מושמעות נשים במהלך כל שידורי התחנה".

עידן יוסף כותב ב-News1, כי מהבדיקה עולה שממוצע הנשים העולות לשידור ב"קול ברמה" הוא פחות מאישה וחצי ביום.

ממוצע הנשים העולות לשידור בקול ברמה הוא פחות מאישה וחצי ביום

בשבוע שעבר הגיש ארגון הנשים הדתיות "קולך" בקשה לתובענה ייצוגית בנושא. משרד המשפטים התבקש על ידי ועדה בין-משרדית למניעת הדרת נשים לבחון את חוקיות ההסדר בין הרשות השנייה ל"קול ברמה" ולהגיש את המלצותיו במרס, אך ההמלצות טרם נשלחו.

למרות הודעתה על עלייה בהשמעת נשים בתחנת הרדיו, הרשות השנייה קבעה כי "קול ברמה" אינה עומדת בדרישה להגביר את היקף ההכללה של נשים בעלות מומחיות בתחומים שונים והנושאות בתפקיד ציבורי בתוכניותיה. מועצת הרשות השנייה החליטה ש"קול ברמה" מחויבת להשמיע נשים בשידוריה לא רק ברצועות נפרדות, אלא גם בתוכניות המיועדות לכלל המאזינים.

המועצה קבעה כי היא תמשיך לעקוב באופן הדוק על יישום החלטה זו ותקיים דיון נוסף בעניין בנובמבר, לקראת אישור לוח השידורים של "קול ברמה" בשנת 2013.

 לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?