הלמ"ס לקראת ט"ו באב:

9,262 זוגות ישראליים התחתנו בחו"ל ב-2010

16% מהישראלים העדיפו לא להתחתן בארץ, אלא לצאת למדינות אחרות

חופה, צילום: TheYoYoMan, flickrחופה, צילום: TheYoYoMan, flickr

כשישית מהזוגות הישראליים שהתחתנו בשנת 2010 נישאו בחו"ל. כך עולה מהודעה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל ט"ו באב.

ב-2010 התחתנו בסך הכל 57,117 זוגות ישראליים. מהם, 47,855 התחתנו בישראל בבתי דין יהודיים, מוסלמיים, דרוזיים ונוצריים המוסמכים לערוך נישואים. השאר, 16.2% מכלל הזוגות שהתחתנו באותה שנה, עשו זאת בחו"ל.

הגיל הממוצע של החתנים ב-2010 היה 27.6. גיל הנישואים הממוצע של הכלות היה 24.8. פער הגיל הממוצע בין חתנים לכלות יהודים היה 2.1 שנים, לעומת חמש שנים בשאר הדתות. 40 שנה קודם לכן, ב-1970, גיל הנישואים הממוצע של החתנים היה 25 והגיל הממוצע של הכלות היה 21.7.

פער הגיל הממוצע בין חתנים לכלות יהודים היה 2.1 שנים, לעומת חמש שנים בשאר הדתות

בעקבות העלייה בגיל הנישואים באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים הרווקים בין גיל 25 ל-29 עלה מ-28% ב-1970 ל-65% ב-2010. אחוז הרווקות היהודיות באותו גיל עלה מ-13% ל-48%.

לפי נתוני הלמ"ס, נשואים מרוצים מחייהם יותר מרווקים וגרושים. 41% מהנשואים מרוצים מאוד מחייהם, לעומת 19% מהגרושים. בקרב צעירים, מגיל 20 עד 39, 49% מרוצים מאוד מחייהם, לעומת 44% מהרווקים ו-22% מהגרושים. שביעות הרצון יורדת עם העלייה בגיל, אבל גם בגיל 60 ומעלה אחוז המרוצים מאוד מחייהם בקרב הנשואים (33%) כפול מאשר בקרב הגרושים (16%).

 להודעה באתר הלמ"סאיך תוכל לפעול?