22 מתוך 650

רק 3% מהתקציב לתגבור לימודי יהדות - בחינוך הממלכתי

רוב התקציב לתגבור לימודי יהדות מועבר לבתי ספר דתיים וחרדיים, משום שהקריטריונים לחלוקתו שונו לפני כשנה באופן המעניק להם עדיפות

תיכון בית ירח בעמק הירדן. צילום: Hanay, wikipediaתיכון בית ירח בעמק הירדן מהזרם הממלכתי (צילום אילוסטרציה). צילום: Hanay, wikipedia

משרד החינוך הצהיר בעבר כי התמיכה בתגבור לימודי יהדות מיועדת לעידוד מקצועות היהדות בבתי ספר ממלכתיים, אבל בפועל רק 3% מהתקציב שמוקצה לסעיף זה הועברו לבתי ספר אלה. ב-2015 ו-2016 הועבר חלק הארי של התקציב לתגבור לימודי יהדות – שהסתכם ב-45 מיליון שקל – לבתי ספר דתיים וחרדיים.

הירידה בחלקם של בתי הספר הממלכתיים בתקציב לימודי היהדות נובעת משינוי בקריטריונים לקבלתו. השינוי בקריטריונים מבוסס על החלטת ממשלה מ-2016. מקור במשרד החינוך אמר בעקבות שינוי הקריטריונים, כי למוסדות שאינם ישיבה תיכונית או אולפנה דתית קשה מאוד לעמוד בהם.

בכירים במשרד החינוך הודו לאחרונה כי הקריטריונים מעניקים עדיפות ברורה למסגרות דתיות. בתי ספר דתיים וחרדיים גם

אחת הסיבות לכך שבתי ספר ממלכתיים אינם עומדים בקריטריונים היא הדרישה לקיים פעילויות הקשורות לתרבות יהודית בחופשות - חלק ממבנה הלימודים בחינוך החרדי

מקבלים תקציבים אחרים לתגבור מקצועות כמו תנ"ך, תושב"ע או מחשבת ישראל.

אחת הסיבות לכך שבתי ספר ממלכתיים אינם עומדים בקריטריונים, מסביר מקור הבקיא בפרטים, היא הדרישה לקיים פעילויות הקשורות לתרבות יהודית דווקא בחופשות. "בבתי ספר חרדיים זה חלק ממבנה הלימודים", מסביר המקור.

במשרד החינוך מסרבים למסור פרטים על תקציב לימודי היהדות ועל האופן שבו הוא מתחלק בין המגזרים השונים. אבל לפי נתונים של משרד החינוך, שפורסמו ב"הארץ", בשנת הלימודים תשע"ז רק 22 מבין 650 בתי ספר שהגישו בקשות לתמיכה בלימודי היהדות היו ממלכתיים. רובם נהנו מתמיכה מעטה, שהסתכמה בכמה עשרות אלפי שקלים, משום שקיבלו ניקוד נמוך לפי הקריטריונים המזכים בתמיכה בתחום.

דובר משרד החינוך, עמוס שביט, סירב להתייחס לדברים.

לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?