הציבור וגיוס החרדים

מדד השלום: 75% בעד גיוס רוב תלמידי הישיבות

רוב גדול בציבור היהודי סבור כי רק מיעוט מתלמידי הישיבות צריכים לקבל פטור

חיילי גדוד נצח יהודה בסיום מסע של 40 ק''מ 16.02.10. אביר סולטאן, פלאש 90חיילי גדוד נצח יהודה החרדי בסיום מסע של 40 ק''מ. צילום: אביר סולטאן, פלאש 90

75% מהציבור החילוני בישראל תומכים בגיוס כל החרדים בגיל 18, למעט מיעוט של "גדולים בתורה", שימשיכו ללמוד בישיבות. לעומת זאת, בקרב החרדים 92% תומכים בהשארת המצב הקיים. הממצאים עולים מסקר מדד השלום האחרון.

בסקר, שבו נבדק יחסו של הציבור הישראלי לשאלת גיוס החרדים, נמצא גם ש-58% מהציבור היהודי תומכים בפטור משירות למספר מוגבל של תלמידי ישיבה, "גדולים בתורה", אך מתנגדים לדחיית השירות של כל האחרים ותומכים בגיוסם בגיל 18. מיעוט קטן (18%) תומך בהשארת המצב הנוכחי על כנו. מיעוט דומה (19%) תומך בהמלצות ועדת פלסנר, הקובעות שמספר קטן של עילויים יישארו ללמוד בישיבות, וכל השאר יתגייסו לצה"ל בגיל 23-22.

מדד השלום הוא סקר דעת קהל מתמשך, שעוקב אחר מגמות

58% מהציבור היהודי תומכים בפטור משירות למספר מוגבל של עילויים, וסבורים שיש לגייס את כל האחרים בגיל 18

בחברה הישראלית. המדד נערך בראשותם של פרופ' אפרים יער ופרופ' תמר הרמן, במסגרת התכנית לחקר סכסוכים ויישובם על שם אוונס באוניברסיטת תל אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה. פרופ' יער הוא ראש תוכנית אוונס ליישוב סכסוכים.

בסקר נמצא עוד, שהציבור מבחין בין סוגיית גיוס החרדים לשאלת גיוס הערבים ומעוניין בפתרונות שונים לשתי הקבוצות. בשאלת הגיוס של הצעירים הערבים אזרחי ישראל, 45.5% מהיהודים סבורים שיש להשאיר את המצב הנוכחי, כלומר, לאפשר לערבים פטור מגיוס לצבא אבל לעודד את המעוניינים בכך להתנדב לשירות צבאי או אזרחי.

41% סבורים שיש לחייב את כל הצעירים הערבים בגיל 18 בשירות צבאי או אזרחי. רק מיעוט קטן (כ-7%) בדעה שיש לחייב בשירות צבאי את כל הצעירים הערבים. בציבור הערבי, רוב גדול (72%) תומך בהשארת המצב הקיים על כנו.איך תוכל לפעול?