חשמל כשר

גפני ומקלב מקדמים תחנות כוח פרטיות לשכונות חרדיות

חברי הכנסת מיהדות התורה פועלים למען תוכנית שמציעה ועדה חרדית, שלפיה בשבתות יסופק לשכונות וליישובים חרדיים חשמל מרשתות פנימיות. העלות תגולגל על כלל בציבור

יו''ר ועדת הכספים של הכנסת ,משה גפני מדגל התורה, מניף את אגרופו בשעת נאום במליאה. מימינו חברו לסיעה ח''כ אורי מקלב. 07.05.2012. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90.יו''ר ועדת הכספים, משה גפני, נואם במליאה. מימינו חברו לסיעה, ח''כ אורי מקלב.  צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

עסקנים וחברי כנסת חרדים מקדמים תוכנית להקמת תחנות כוח פרטיות קטנות, שיספקו לשכונות ולערים חרדיות חשמל שנחשב כשר. תחנות אלה יוזנו בדלק יקר וינותקו מהרשת הארצית בשבתות. לפי המתווה שמגבשים העסקנים, שפועלים במסגרת הוועדה לענייני אנרגיה בשבת, כדי לממן את הפעלת תחנות הכוח הכשרות יועלה תעריף החשמל שמשלם כלל הציבור.

"ידיעות אחרונות" מדווח שבקידום התוכנית שותפים יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני מיהדות התורה, וחברו לסיעה, ויו"ר ועדת המדע ח"כ אורי מקלב. לטענת החרדים, הקמת תחנות הכוח הפרטיות נחוצה מפני שהחשמל שמסופק לצרכנים בישראל בשבתות ובחגים אינו כשר. הסיבה: גם אם החשמל מופעל בערב שבת או באמצעות שעון שבת – בתחנות הכוח עובדים בזמן זה יהודים. מעבר לכך, בשבת משתנה הפעלת התחנות על פי שיקולים כלכליים שונים. מכיוון שגם מערך הזרמת הגז טבעי לתחנות הכוח מופעל בידי יהודים, גם חשמל המבוסס על גז אינו כשר.

בתגובה לידיעה מסרה עמותת חדו"ש: "למרות ההבדלים, הידיעה מזכירה את 'מהפכת' החסה מגוש קטיף, אשר בעקבותיה אסרה הרבנות על מסעדות ועל מפעלי מזון להמשיך להשתמש בחסה רגילה, ששימשה מאות שנים את עם ישראל, לרבות שומרי הכשרות, וקבעה כי תאשר כשרות רק למי שישתמש בחסה החדשה והיקרה הזאת. העלות, כמובן, גולגלה על ציבור משלמי המסים והצרכנים.

"התוכנית שמתוארת בידיעה מזכירה ביתר שאת את רצונה של הרבנות המתחרדת למנוע הסתמכות על 'היתר המכירה' בשנת השמיטה האחרונה ולכפות על המשק הלאומי להסתמך על יבוא תוצרת חקלאית מן השטחים ומחו"ל, תוך הרס החקלאות העברית בארץ.

"חדו"ש תומכת בהתחשבות בשומרי מצוות ושומרי כשרות ובאיזון ראוי של כלל השיקולים, לרבות השיקולים הסותרים. אבל להקמת תחנות כוח שיספקו חשמל ליישובים חרדיים יש להקדים שני מהלכים: 1. בדיקת השאלות ההלכתיות המתעוררות, ואחוז

חדו"ש: אין לקבל גישה התובעת זכויות, מימון ושאר פריבילגיות לציבור החרדי, אך דריסת הציבור החילוני, אמונתו וצרכיו ושלילת זכויותיהם של הלא-אורתודוקסים

המנועים מלהשתמש בחשמל שמסופק ברשת הכללית בגלל ייצור חשמל בשבת מקרב כלל שומרי המצוות. כפי שראינו בנושא השמיטה, אכן קיימות פרשנויות הלכתיות שונות, ואין חובה על המדינה לקבל תמיד את הפרשנות הקיצונית ביותר; 2. אין להשלים עם המשך מצב של 'שלי – שלי, ושלך – שלי', שהוא כידוע מידת הרשע על פי פרקי אבות. הציבור החרדי אכן זכאי להתחשבות באמונתו ובצרכיו, אך כך גם הציבור החילוני והדתי-האורתודוקסי המודרני והלא-אורתודוקסי.

"אין לקבל גישה התובעת זכויות, מימון ושאר פריבילגיות לציבור החרדי, בשל דרישה של הפוליטיקאים שלו, אך דריסת הציבור החילוני, אמונתו וצרכיו ושלילת זכויותיהם של הלא-אורתודוקסים. חרדים הדורשים שהמדינה תאפשר להם ערוץ יקר ושונה של חשמל בשבת, חייבים להבין שיש לאפשר גם לחילונים ליהנות משבת על פי אמונתם וצרכיהם, לרבות תחבורה ציבורית בשבת, למשל. אי אפשר להמשיך ולדרוש זכויות והכרה בחופש הדת של המגזר החרדי, אך לסרב להכיר בחופש הדת של רפורמים, קונסרבטיבים ונשים בכותל, למשל".

תחנות החשמל הכשר יפעלו בימי השבוע באמצעות גז טבעי. לפי התוכנית, בשבתות ובחגים הן ינותקו מרשת החשמל הארצית ויקבלו חשמל מרשת מקומית סגורה, שתופעל באופן אוטומטי. "בחדרי חרדים" מציין שהתחנות ינותקו מרשת חלוקת הגז הטבעי הכללית ויופעלו באמצעות גז טבעי דחוס, שמחירו גבוה פי שניים-שלושה ממחיר הגז הטבעי הרגיל.

מקורות ביהדות התורה אמרו כי לפי ההצעה שמגבשת הוועדה לענייני אנרגיה בשבת, תחנות הכוח בערים ובשכונות החרדיות יוקמו על ידי הסקטור הפרטי, אבל עלויות רבות שכרוכות בהקמתן ובהפעלתן יכוסו על ידי כלל הציבור. "אין היגיון או הצדקה לכך שהצרכנים באזורים הרלוונטיים בלבד יצטרכו לשאת בעלויות המיוחדות", טוענת הוועדה.

אין זה הניסיון הראשון להסדיר את אספקת החשמל בשבתות ובחגים. לפני כמה שנים ביקש עוזי לנדאו, שהיה שר האנרגיה, לחייב בחוק הצבת משגיחי כשרות בתחנות הכוח. התוכנית עוררה סערה ציבורית ונפלה.

לידיעה ב"ידיעות אחרונות"

לידיעה ב"בחדרי חרדים"איך תוכל לפעול?