נאמנים ומצלמות

גובש מתווה חדש למערך השגחת הכשרות של הרבנות

המתווה שגיבש הרב הראשי דוד לאו ינתק את הקשר הישיר בין משגיחי הכשרות לבתי העסק שתחת פיקוחם. הפיקוח על הכשרות ייעשה באמצעות מצלמות או "נאמני כשרות" שימונו בבתי העסק

הרב הראשי, הרב דוד לאו. צילום: Yedidya lau, wikipediaהרב הראשי, הרב דוד לאו. צילום: Yedidya lau, wikipedia

הרב הראשי, דוד לאו, גיבש מתווה מקיף חדש לפעילות מערך הכשרות. המתווה החדש יאפשר לתקן את הכשלים הקיימים במערך הכשרות. הכשל העיקרי שעמו מתמודד המתווה הוא ניגוד האינטרסים המובנה במערך הקיים, שבו משגיחי הכשרות מועסקים על ידי בעלי העסקים שעליהם הם מפקחים.

לפי המתווה החדש, משגיחי הכשרות יהיו כפופים למועצות הדתיות ביישובים שבהם ממוקמים בתי העסק שתחת פיקוחם. כך ייפסק המצב האבסורדי, שבו המשגיחים מועסקים על ידי בתי העסק עצמם.

"כיכר השבת" מדווח גם כי לפי המתווה החדש, עשרות אלפי עסקים בתחום המזון יוכלו לבחור באחד משני מודלים של השגחה: מודל חדשני שייקרא "נאמני כשרות" ומודל מוזל

משגיחי הכשרות יהיו כפופים למועצות הדתיות ביישובים שבהם ממוקמים בתי העסק שתחת פיקוחם

שיסתמך בעיקר על השגחה באמצעות מערך אלקטרוני שיוקם.

מערך ההשגחה האלקטרוני יכלול מצלמות שיותקנו במטבחים, במחסנים ובמקומות שבהם מכינים אוכל. המצלמות ייתרו את הצורך במשגיח כשרות הנמצא בעסק כל הזמן. באמצעות המצלמות יוכלו משגיחי כשרות מטעם הרבנות הראשית לפקח על מצב הכשרות בבית העסק.

המודל השני יישען על "נאמני כשרות", עובדים מתוך העסק עצמו שיבצעו את הפעולות הנחוצות בענייני הכשרות, כמו ניפוי קמח, הפרדת ביצים וברירת אורז. מינוי "נאמני הכשרות" יאפשר להפחית את מספרם של משגיחי הכשרות הפועלים בבתי קפה, מסעדות, מזנונים ומפעלי מזון.

לידיעה ב"כיכר השבת"איך תוכל לפעול?