אי שוויון עמוק

חדו"ש: לשלב נשים בהיקף של 30% במועצות דתיות

נייר עמדה שהציג סמנכ"ל חדו"ש, עורך הדין שגיא אגמון, לוועדה למעמד האישה בכנסת, מעלה דרישה לייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות לפי סיכום שהתקבל לפני חצי שנה בדיון בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

שר הדתות, דוד אזולאי מש''ס. צילום: אבי אוחיון, לע''משר הדתות, דוד אזולאי מש''ס. צילום: אבי אוחיון, לע''מ

שירותי המועצות הדתיות ניתנים לנשים ולגברים באופן שווה, ומטבע הדברים נדרש ייצוג הולם לבני שני המינים (לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, תשי"א-1951). כך כתב סמנכ"ל חדו"ש, עורך הדין שגיא אגמון, בנייר עמדה שהציג לוועדה למעמד האישה בכנסת בשבוע שעבר. למרות זאת, מבדיקות שערכה עמותת חדו"ש עולה כי בפועל שוויון זה רחוק מלהתקיים. ב-2014 כיהנו במועצות דתיות 29 נשים בלבד, מתוך 944 חברים; ב-2016 עלה מספר הנשים החברות במועצות דתיות ל-46 (כ-5%). היום, ככל הידוע, אין ולו אישה אחת העומדת בראש מועצה דתית בישראל.

לפי הנתונים שבידי חדו"ש, המצב גרוע עוד יותר ברשויות מקומיות שבהן לא פועלת מועצה דתית אלא ממונים מטעם השר לשירותי דת. על פי בדיקה שערכה עמותת חדו"ש בשנת 2011, מבין 67 ממונים שהיו באותה עת לא מונתה אפילו אישה אחת. בבדיקה מדגמית התברר שבין יולי 2015 לפברואר 2016 מונו ממונים חדשים בחמש רשויות והוארך מינויים של ממונים קיימים ב-21 רשויות. גם בין כל אלה לא נמצאה אפילו אישה אחת.

אי שוויון עמוק קיים גם בכל הנוגע למינוי נשים לתפקידי חשב מלווה במועצות דתיות. לדוגמה, מבין 93 מועצות דתיות שמונו להן חשבים בין נובמבר 2015 לינואר 2016, רק בחמש מועצות מונו נשים (כ-5.5% מכלל החשבים. בפועל מדובר בשתי נשים בלבד, שכל אחת מהן מונתה לחשבת בכמה מועצות).

נקבע כי המשרד לשירותי דת יוציא הנחיה מתוקנת ביחס לייצוג הולם של נשים במועצות דתיות, אך הנוהל המתוקן טרם פורסם

בעקבות פניות של עמותת חדו"ש בעניין זה התקיים ביולי 2016 דיון בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ובו נקבע כי המשרד לשירותי דת יוציא הנחיה מתוקנת ביחס לייצוג ההולם של נשים במועצות דתיות, ובכלל זה דרישה למינוי 30% נשים לפחות במועצות דתיות; במינוי ממונים תהיה דרישה לשוויון מגדרי, לרבות במינוי ממונים בעלי סמכויות חתימה.

בפועל, ככל הידוע טרם פורסם הנוהל המתוקן בהתאם לסיכום זה ואף לא נוהגים לפיו. בדצמבר 2016, עדכן אגמון, אף הוגשה עתירה לבג"ץ מטעם הקליניקות המשפטיות של "שערי משפט", בשל אי קיום הנחיות היועץ המשפטי לממשלה במינוי המועצה הדתית בקרית גת.

עמותת חדו"ש גם פנתה בדרישה להוצאת נוהל מקיף בנושא. הפניות טרם נענו, ולדברי חדו"ש אם לא יתקבל מענה בשבועות הקרובים לא יהיה מנוס מעתירה לבג"ץ מטעם העמותה.

חדו"ש קראה לוועדה למעמד האישה לדרוש כי המשרד לשירותי דת יקיים את הוראות היועץ המשפטי לממשלה כלשונן וכרוחן, ויוציא לאלתר נוהל מחייב בעניין הרכב המועצות הדתיות. חדו"ש דורשת כי הנוהל יכלול:

1. מתן ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות בהיקף של 30% לפחות, בהתאם לסיכום של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

2. מתן ייצוג הולם לנשים ממונות, כך שתהיה אישה ממונה אחת לפחות בכל רשות (לרבות בעלות זכות חתימה) ולרבות החלפת ממונים מדי קדנציה על מנת לאפשר ייצוג הולם לנשים.

3. מתן ייצוג הולם לנשים במינוי חשבים מלווים, נושא שלא הוסדר מפורשות בסיכום של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אף שהוסכם על הכל שגם בעניין זה נדרש ייצוג הולם).איך תוכל לפעול?