יותר ליברלים מחרדים

8% מהישראלים מגדירים עצמם רפורמים או קונסרבטיבים

דו"ח שפרסם מכון גוטמן הצביע על התחזקות מגמות מסורתיות בחברה הישראלית. לפי הנתונים הגולמיים שעליהם התבסס הדו"ח, בישראל יש יותר יהודים מהזרמים הליברליים מאשר חרדים

חברי הקהילה הקונסרבטיבית קהילת מורשת אברהם בירושלים בטקס ט' באב. צילום: Brian Negin, flickrחברי הקהילה הקונסרבטיבית קהילת מורשת אברהם בירושלים בטקס ט' באב. צילום: Brian Negin, flickr

8% מהיהודים בישראל מגדירים את עצמם קונסרבטיבים או רפורמים, לעומת 7% בלבד הרואים בעצמם חרדים. למרות זאת, כוחם הפוליטי של החרדים והשפעתם גדולים בהרבה. לזרמים הליברליים ביהדות כמעט ואין השפעה בישראל.

הממצאים המצביעים על כך נכללו בין הנתונים שעליהם התבסס דו"ח שפרסם לאחרונה מכון גוטמן לחקר הזהות היהודית בישראל. הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה ליהדות מתקדמת, מציין כי הדו"ח הצביע על התחזקות מגמות מסורתיות בחברה הישראלית ועל כן עורר הדים רבים. עם זאת, בנתונים הגולמיים שעליהם התבסס הדו"ח נכללה התייחסות לזרמים הלא אורתודוקסיים. הממצאים על זרמים אלה, שמהם עולה כי 8% מהיהודים הישראלים משתייכים לרפורמים או לקונסרבטיבים, לא פורסמו בדו"ח.

נתונים אלה עלו כאשר המשתתפים בסקר שעליו התבסס הדו"ח נשאלו לזהותם הדתית. קריב מציין גם, כי 4% ממשתתפי הסקר אמרו שהם פוקדים את בתי הכנסת הקונסרבטיביים והרפורמיים באופן קבוע או לעתים קרובות. קריב מוסיף, כי נתונים אלו מצטרפים לנתון שפורסם בדו"ח, ולפיו 61% מהציבור תומכים בהשוואת מעמדם של הזרמים הלא אורתודוקסיים לזה של

4% ממשתתפי הסקר אמרו שהם פוקדים את בתי הכנסת הקונסרבטיביים והרפורמיים באופן קבוע או לעתים קרובות

הממסד הרבני.

שמואל רוזנר, המנתח את הממצאים באתר Jewish Journal, מזכיר כי בדו"ח נכתב ש-69% מהיהודים בישראל מעולם לא השתתפו בטקס בבית כנסת רפורמי או קונסרבטיבי. האם מכאן אפשר להסיק שלמעלה מ-30% מהישראלים – מספר לא זניח – כן השתתפו בטקס כזה, שואל רוזנר. הוא מציין כי בסקר קודם, שנערך ב-1999, אמרו רק 5% מהנשאלים כי הם משתייכים ליהדות הרפורמית או הקונסרבטיבית.

העלייה בכוחם של הזרמים הליברליים מאז הסקר הקודם יכולה להרגיע את החוששים מכוחם המתעצם של החרדים ולעודד את הזרמים הליברליים. עם זאת, לדברי רוזנר, אם לא יהיה גידול משמעותי במספרם של הישראלים המקיימים בפועל יהדות קונסרבטיבית או רפורמית, לנתונים האחרונים לא תהיה השפעה של ממש. ולבסוף, הנוסחה הישנה שלפיה משתייכים הישראלים לאחת משלוש קבוצות – דתיים, מסורתיים וחילונים – מאבדת מהרלוונטיות שלה.

למאמר מאת שמואל רוזנראיך תוכל לפעול?