אמות מידה מחמירות

גלידה, גיור והקצנה

הרבנות הראשית מאמצת את הגישה הנוקשה ביותר בכל תחום, כותב איזי ליבלר ב"ישראל היום" וקורא להקים בית דין אלטרנטיבי שיתאים לרוחה של מדינה במאה ה-21

מועמדת לגיור בפני בית דין רבני לגיור בירושלים. 21.07.03. צילום: פלאש 90מועמדת לגיור בפני בית דין רבני בירושלים. הגיע הזמן לאלטרנטיבה. צילום: פלאש 90

הרבנות הראשית הכריזה לאחרונה כי גלידות האגן דאז אינן כשרות, מכיוון שאינן מבוססות על חלב ישראל המיוצר בפיקוח יהודי מוסמך. ההכרזה, כותב איזי ליבלר ב"ישראל היום", היא פרק נוסף בהקצנה של הממסד הדתי. לדבריו, הממסד הזה נחוש לאכוף על כלל האומה את אמות המידה המחמירות ביותר לשמירת מצוות. ההיבט ההרסני ביותר של גישה זאת הוא בתחום הגיור.

בספר שפרסמו לאחרונה דייוויד אלנסון, נשיא ההיברו יוניון קולג ודניאל גורדיס, רב קונסרבטיבי ונשיא קרן שלם, מובאות ציטטות משאלות ותשובות (שו"ת) של רבנים שונים מן המאה ה-18 ועד היום. מהספר אפשר ללמוד על מגוון הגישות הרחב של רבנים בתחום הגיור. חלקם היו מחמירים מאוד, אחרים ליברלים.

אחד הבולטים בין הרבנים הליברלים המצוטטים בספר הוא הרב הספרדי הראשי לשעבר בן-ציון מאיר חי עוזיאל, שנפטר ב-1953. הרב עוזיאל ראה בקבלת גרים מצווה, אף אם מלכתחילה היה בלתי סביר כי יקפידו באופן מלא על שמירת מצוות.

הרמב"ם פסק כי הגר אינו מחויב לקיים את כל טקסי היהדות, וכי מצווה לקבל גרים מתוך תקווה שיהפכו לשומרי מצוות בעתיד

הוא ציטט את הרמב"ם, שפסק כי הגר אינו מחויב לקיים את כל טקסי היהדות, וכי זו מצווה לקבל גרים מתוך תקווה שיהפכו לשומרי מצוות בעתיד.

הרב הראשי יצחק הרצוג קבע כי יש לגייר "לשם שמים" נשים גויות שהצילו את בעליהן היהודים כשסירבו להתגרש מהם לפי דרישת הנאצים. הרב הראשי שלמה גורן אמר כי גיור לא התקבל בעין יפה בגלות, אך מתקבל בברכה בישראל.

ליבלר כותב, כי החרדים שמקדמים גישה נוקשה יותר לגיורים טוענים כי יש לשאוף למכנה המשותף הגבוה ביותר, כדי להבטיח שכל היהודים יכירו בתקפות הגיורים.

לנוכח הנוקשות של החרדים והרבנות הראשית קורא ליבלר להקים בית דין אלטרנטיבי, שינוהל על ידי רבנים מן הציונות הדתית. בית הדין הזה לא יעסוק רק בגיור, אלא גם בנישואים וגירושים, הפרדה מגדרית וכשרות – בהתאם להלכה, אבל באופן המתאים לצרכיה של מדינה במאה ה-21.

למאמר המלאאיך תוכל לפעול?