מעבר למותר

צה"ל ביטל הפטור לבני ישיבות ששהו בחו"ל מעל למותר

תלמידי ישיבה שגיוסם נדחה נדרשים לדווח לצבא כשהם נוסעים לחו"ל, אך רבים מהם אינם עושים זאת. בני ישיבה שמעמד "תורתו אומנותו" שלהם בוטל ייאלצו להתגייס

בחורים חרדים בכניסה ללשכת הגיוס בירושלים 14.07.04. צילום פלאש  90בחורים חרדים בכניסה ללשכת הגיוס בירושלים (צילום אילוסטרציה). צילום: פלאש 90

בשנה האחרונה ביטל צה"ל את מעמד "תורתו אומנותו" שניתן למאות בני ישיבה, לאחר שהתגלה כי הם שהו בחו"ל מעבר לימים הקבועים בחוק. מעמד "תורתו אומנותו" מקנה לתלמידי ישיבות פטור מגיוס. תלמידי ישיבה שאיבדו את מעמד "תורתו אומנותו" ייאלצו להתגייס, אחרת יוכרז כי הם משתמטים.

בכל שנה נוסעים לחו"ל אלפי בני ישיבה. בני ישיבה במעמד "תורתו אומנותו" רשאים לצאת מישראל לפרק זמן של חודשיים במצטבר בין גיל 18 לגיל 21. אחרי גיל 21 הם רשאים לצאת לחו"ל לפרק זמן של חודש נוסף בשנה. חריגה מהזמן הקצוב בחוק מתאפשרת רק במקרים מיוחדים, וכל תלמיד ישיבה הנוסע לחו"ל נדרש להודיע על כך לצה"ל.

רבים מתלמידי הישיבה טוענים שהם אינם מודעים לכך שעליהם לקבל אישור מצה"ל לפחות לחלק מנסיעותיהם לחו"ל.

רבים מתלמידי הישיבה טוענים שהם אינם מודעים לכך שעליהם לקבל אישור מצה"ל לפחות לחלק מנסיעותיהם לחו"ל

עם זאת, לפי ידיעה בוואלה, בטופס הדיחוי משירות הצבאי שעליו חותם כל תלמיד ישיבה אחת לחצי שנה עליו להתחייב: "לא אצא לחוץ לארץ ולא אשהה בחוץ לארץ אלא לפי היתר שיינתן לי במדור בני ישיבות, והכל בהתאם לחוק ולתקנות מכוחו".

ועד הישיבות בארץ ישראל שיגר לאחרונה מכתב לישיבות, שבו דרש לקבל פרטים על בני ישיבה שמעמדם בוטל בעקבות שהייה חריגה בחו"ל. מהמכתב עולה כי מדובר בתופעה רווחת בעולם הישיבות החרדי. ועד הישיבות פועל ליידע את היוצאים לחו"ל על הנדרש מהם. ראשי הוועד מוסיפים במכתב כי הם מקווים "לסדר את עניין הבחורים ששהו בחו"ל בעבר פחות משישה חודשים".

לידיעה בוואלהאיך תוכל לפעול?