בורחים מהעוני

נעצר הגידול במספר האברכים

הלגיטימיות של יציאה לעבודה גברה בשנים האחרונות בחברה החרדית, וזו הסיבה העיקרית לירידה במספר האברכים. למרות זאת, אמר סמנכ"ל חדו"ש שחר אילן לבן כספית, הגידול בתקציב הישיבות מנוגד למגמה של עידוד היציאה לעבודה וללימודים אקדמיים

העלייה במספר האברכים – גברים חרדים נשואים הלומדים בישיבות – נבלמה בשנים האחרונות לאחר עלייה רציפה ועקבית. מאז תחילת העשור הנוכחי נבלמה העלייה במספר האברכים ואפילו נרשמה ירידה מסוימת במספרם. נתונים המוכיחים זאת הופיעו בחודש שעבר בדו"ח של עמותת חדו"ש.

"הסיבה לעצירה בגידול במספר החרדים היא תהליך שקורה בתוך החברה החרדית, שאחד הביטויים שלו הוא שנהיה הרבה יותר לגיטימי לעבוד", אמר שחר אילן, סמנכ"ל חדו"ש, בראיון בתוכנית "עושים סדר" עם בן כספית. "עם זאת, בל נשלה את עצמנו", הוסיף אילן. "המדינה משקיעה מאמצים גדולים, לחצים גדולים, כדי להוציא גברים חרדים לשירות צבאי, לשירות אזרחי, לאקדמיה, לעבודה. היא משקיעה סכומים מאוד גדולים, ובצדק, ויש תוצאות. אבל גם עם השינוי הנורמטיבי, עם הפסקת המאמץ אי אפשר להגיד שהתהליך יימשך מעצמו. יתרה מזו, בשנה האחרונה חל שינוי לרעה. מספר תלמידי הישיבה ב-2015 גדל בחמישה אחוזים. אפשר לקשר את זה לעובדה שתקציב הישיבות ב-2015 גדל בקרוב למאה אחוז".

בתגובה להערה של כספית אמר אילן כי החרדים יוצאים לעבוד מפני שאינם רוצים לחיות בעוני, "ועדיין יש מחיר ליציאה מהכולל. עדיין עזיבת הכולל נחשבת צעד שיש נגדו סנקציות חברתיות. המעמד החברתי של מי שיצא מהכולל נפגע. מן העבר השני, נכון, נוצר מעמד בינוני. אנשים לא רוצים לחיות בכזה עוני. יש לזה עוד היבט, והוא יותר קשה. נוצר צורך לקנות דירות. לכן נוצר צורך לעבוד, בשביל לשלם שכירות או משכנתה, וכמובן, יש סמארטפונים ומחשבים ואנשים רואים שיש עולם בחוץ. אחרי כל זה, אתה צריך להסביר למה עזבת את הכולל. כי עדיין, מבחינת הציבור החרדי אדם שמפסיק להיות אברך הוא משתמט".

embed icon


איך תוכל לפעול?