לא יותר מ-70 אלף

נבלם הגידול במספר האברכים

לפי דו"ח חדו"ש על מספר תלמידי הישיבות, שיעור תלמידי הישיבות מכלל הגברים החרדים ירד בחמש השנים האחרונות מ-61% ל-50%. מנכ"ל חדו"ש, הרב אורי רגב: "ההתקדמות ניכרת, אבל הדרך עוד ארוכה וקשה"

הגידול במספר אברכי הכולל החרדים, הרשומים במשרד החינוך, נעצר. מספר האברכים זה כמה שנים הוא כ-70 אלף. אחוז הגברים החרדים הלומדים בישיבות ירד בחמש השנים האחרונות מ-61% ל-50%. כך עולה מדו"ח חדו"ש על מספר תלמידי הישיבות, שפורסם השבוע.

הדו"ח, שערך סמנכ"ל חדו"ש למחקר והסברה שחר אילן, מתבסס על נתונים שקיבלה העמותה באמצעות בקשה לחופש המידע ממשרד החינוך.

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "טוב לראות שהמאבק הקשה ורב השנים לשילוב גברים חרדים בצבא ובעבודה מתחיל לתת פירות. נראה שאנחנו מתקדמים לעבר מצב תקין ונורמלי, שבו רוב הגברים החרדים יוצאים לעבוד, ורבים מהאברכים מקבלים החלטות עצמאיות שקולות ואחראיות ולא נכנעים באופן עיוור למנהיגותם".

בערוץ 10 דווח כי בחמש השנים האחרונות מספר האברכים ירד ב-2% (בין 2010 ל-2015), לעומת גידול של 51% בחמש השנים שקדמו להן (גידול של 8% בממוצע לשנה בין 2005 ל-2010). הסיבה העיקרית לכך, כנראה, היא תהליכי יציאה של גברים חרדים לשירות צבאי, לעבודה וללימודים מקצועיים ואקדמיים.

אם היה נמשך הגידול במספר האברכים בקצב של חמש השנים הקודמות (8% לשנה), היינו מגיעים למספר של יותר מ-104 אלף אברכים (במקום 70 אלף), שמשרד החינוך מממן, תוספת של 47%. אחוז הגברים החרדים הלומדים בכוללים ובישיבות מכלל הגברים החרדים בגילאים הרלבנטיים ירד מ-61% ב-2010 ל-50% ב-2015.

embed icon


איך תוכל לפעול?