שילוב המגזר החרדי

הגידול במספר האברכים נבלם

דו"ח חדו"ש: מספר האברכים דורך במקום – כ-70 אלף. בחמש השנים האחרונות הוא אף ירד ב-2%, לעומת גידול של 51% בחמש השנים שקדמו להן

אברכים בכולל של חסידות ברסלב בבני ברק 19082013 צילום: יעקב נאומי, פלאש 90אברכים בכולל של חסידות ברסלב בבני ברק (צילום אילוסטרציה). צילום: יעקב נאומי, פלאש 90

הגידול במספר אברכי הכולל החרדים הישראלים, הרשומים במשרד החינוך, נעצר. מספר האברכים דורך במקום, כ-70 אלף, ובחמש השנים האחרונות הוא אף ירד ב-2%. בחמש השנים שקדמו להן היה גידול של 51% במספר האברכים (גידול של 8% בממוצע לשנה). הירידה במספר האברכים מקבילה לעלייה הנמשכת ביציאת גברים חרדים לעבודה, לאקדמיה ולשירות צבאי ואזרחי. סביר ששני התהליכים תומכים זה בזה.

לדו"ח המלא

הגידול במספר תלמידי הישיבות הגדולות (ישיבות למבוגרים חרדים רווקים) נמשך, אבל חלה בו ירידה של שני שלישים. שתי המחשות למשמעות הרבה של הנתונים:

אם היה נמשך הגידול במספר האברכים בקצב של חמש השנים הקודמות (8% בשנה), היינו מגיעים למספר של יותר מ-104 אלף אברכים (במקום 70 אלף) שמשרד החינוך מממן, תוספת של 47%.

אחוז הגברים החרדים הלומדים בכוללים ובישיבות מכלל הגברים החרדים בגילאים הרלבנטיים ירד מ-61% ב-2010 ל-50% ב-2015.

בתקציב הישיבות נרשמו בעשור האחרון תנודות דרמטיות של חצי מיליארד למעלה ולמטה, בהתאם למעמדן הפוליטי של המפלגות החרדיות, בקואליציה או באופוזיציה. בסך הכל תקציב הישיבות גדל בשנים שאליהן מתייחס הדו"ח ב-110%, מכ-550 מיליון ליותר ממיליארד. הסיבה לכך היא ש-2005 היתה בתקופת ממשלת שרון-שינוי ואילו ב-2015 חזרו המפלגות החרדיות לשלטון ותקציב הישיבות כמעט הוכפל. בין השנים האלה היו עליות ומורדות.

רקע – תקציב הישיבות

עד 2003 חולקו התקציבים לישיבות למבוגרים על ידי המשרד לענייני דתות. במסגרת פירוק המשרד הועבר התקציב למשרד החינוך. הוא מנוהל ומחולק על ידי אגף בכיר למוסדות תורניים במשרד החינוך (לאתר האגף). התקציב מממן תלמידי ישיבות בוגרים מגיל 17 ומעלה. שני הסעיפים העיקריים בו הם:

אם היה נמשך הגידול במספר האברכים בקצב של חמש השנים הקודמות (8% בשנה), היינו מגיעים ליותר מ-104 אלף אברכים

• הקצבות לכוללים, ישיבות לגברים נשואים. תלמידי ישיבה נשואים, הלומדים בכוללים, מכונים אברכים.

• הקצבות לישיבות גדולות, ישיבות לגברים חרדים רווקים, בדרך כלל בני 17 עד 22.

למונח "ישיבות גדולות" אין קשר למספר התלמידים בישיבה, אלא לגילם. הישיבות לגילאי תיכון (שממומנות על ידי גורם אחר במשרד החינוך) מכונות ישיבות קטנות. מספר האברכים והאחוז הגבוה שלהם בקרב האוכלוסייה החרדית הבוגרת הם שיצרו את הכינוי "חברת הלומדים" לחברה החרדית הישראלית(1). בשיאה של חברת הלומדים, כשני שלישים מהגברים בה לא עבדו. היום ירד שיעורם של הלא עובדים לכ-50%.
חדו"ש פנתה בבקשה לחופש המידע למשרד החינוך וביקשה נתונים על מספר התלמידים לפי סוג המוסד בין 2005 ל-2015. מטרת הפנייה היתה לבדוק את השפעת תהליכי השילוב שעוברת החברה החרדית ובכלל זה אם יציאת גברים לצבא, לאקדמיה ולעבודה מלווה בשינוי מקביל במספרי התלמידים בישיבות שמממנת המדינה.

הנייר מתבסס על החומר שהעביר לנו אגף ארגונים ומוסדות של משרד החינוך בראשות עמוס ציאדה. הוא מתייחס למספר התלמידים לקראת סוף כל שנה האזרחית, כלומר לאחר ששנת הלימודים נפתחה(2) ומספר התלמידים התייצב.

יודגש, הנייר אינו כולל תלמידי ישיבות מחו"ל. זאת, גם משום שבחלק מתקופת הבדיקה הופסק או הוקטן מאוד המימון לתלמידי ישיבות מחו"ל. אבל הסיבה העיקרית היא שמטרת הנייר היא לבדוק את מספר תלמידי הישיבה הישראלים.

(1) את המונח "חברת הלומדים תבע פרופ' מנחם פרידמן, חלוץ חוקרי החברה החרדית.

(2) שנת הלימודים בישיבות נפתחת בראשית חודש אלול, המקביל לספטמבר הלועזי.איך תוכל לפעול?