אין לשר השפעה

עלייה במענקים למוסדות בריאות חרדיים מאז מונה ליצמן

סך התמיכות של המשרד בבתי חולים, עמותות ורשויות קוצץ ב־61%, המענקים לבתי חולים ועמותות המזוהים עם המגזר החרדי עלו בשיעור ניכר

סגן שר הבריאות היוצא יעקב ליצמן מיהדות התורה מעביר את המשרד לשרת הבריאות החדשה יעל גרמן מיש עתיד 19/03/2013 צילום: פלאש 90שר הבריאות, יעקב ליצמן מיהדות התורה, עם קודמתו בתפקיד, יעל גרמן מיש עתיד. צילום: פלאש 90

בעוד סך מענקי התמיכה של משרד הבריאות לבתי חולים, לעמותות ולרשויות ירד משמעותית בשנת 2015, לאחר שיעקב ליצמן מיהדות התורה מונה לשר הבריאות, המענקים לבתי חולים ולארגונים המזוהים עם המגזר החרדי עלו משמעותית. הנתונים מובאים בפרויקט "מפתח התקציב" של הסדנה לידע ציבורי, שאיגד את נתוני התמיכה הממשלתית בין 2010 ל־2015 לפי חלוקה למשרדי ממשלה ולארגונים נתמכים.

ליצמן נכנס למשרד הבריאות במרץ 2015. בחודשים הראשונים של השנה שעברה לא ניתנו מענקים בשל תקופת הבחירות. ב־2015 העביר משרד הבריאות מענקים בסך כ־163.5 מיליון שקל לבתי חולים, עמותות ורשויות. סכום זה אינו כולל את המענקים לארבע קופות החולים ולמד"א, שמקבלים את מענקי התמיכה הגבוהים ביותר.

סך התמיכה של המשרד בארגוני בריאות שונים ירד ב-61% לעומת 2014. למרות הירידה במענקים, נרשמה עלייה משמעותית בתמיכה בבית החולים לניאדו בנתניה ובבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, המזוהים עם הציבור החרדי. "כלכליסט" מציין כי לניאדו קיבל ב־2015 מענק של יותר מ־11.2 מיליון שקל – עלייה של 2,429% לעומת 2014. בית החולים לניאדו מופעל על ידי עמותה.

בית החולים מעייני הישועה, שגם הוא מופעל על ידי עמותה, קיבל6.3 מיליון שקל ב־2015. בחמש השנים שקדמו לכך, בית

בית החולים לניאדו קיבל ב־2015 מענק של יותר מ־11.2 מיליון שקל – עלייה של 2,429% לעומת 2014

החולים לא קיבל מענקי תמיכה כלל – גם לא בתקופה שבה היה ליצמן סגן שר הבריאות.

כמה ארגונים הפועלים בבני ברק ומזוהים עם המגזר החרדי, קיבלו גם הם תוספות משמעותיות ב־2015. המענקים לעמותות רפואה וישועה, בית חם – תורה עם דרך ארץ, אגודת רפואה וחיים ויז'ניץ וחיים לילד עלו בעשרות אחוזים לעומת השנה הקודמת. מדובר בעמותות המגישות עזרה לחולים ולנזקקים.

עם זאת, המענקים לכמה ארגונים חרדיים הפועלים בתחום הבריאות קוצצו מאז נכנס ליצמן לתפקידו. למשל, ארגון סעד ומרפא המסייע לחולים ולנזקקים קיבל תקצוב כששרת הבריאות היתה יעל גרמן מיש עתיד, אך הפסיק לקבל בתקופת ליצמן. גם סאנרייז ישראל, עמותה המסייעת לילדים חולי סרטן, וארגון אור לעולם, המסייע לנכים ולנזקקים, קיבלו מענקים בסך עשרות אלפי שקלים בתקופת גרמן והפסיקו לקבל תמיכה לאחר כניסת ליצמן למשרד.

ממשרד הבריאות נמסר: "הקריטריונים לקבלת תמיכות שקופים וידועים. ההחלטה לאשר או שלא לאשר ארגון או עמותה לנושא תמיכות, נתונה בידי אנשי המקצוע הפועלים לפי דרישות הקבועות בחוק והנוהל התקין. אין לשר או לבא כוחו כל נגיעה או השפעה בנושא".

לידיעה ב"כלכליסט"איך תוכל לפעול?