מוצר ככל מוצר

חדו"ש: צעד חשוב להחלת שלטון החוק על כלכלת הבאבות

רשות המסים החליטה לגבות מס מרבנים, מקובלים, מוהלים, חזנים, בד"צים ואחרים המעניקים שירותי דת

קבר הבאבא סאלי בנתיבות, צילום: שנילי, ויקיפדיהקבר הבאבא סאלי בנתיבות (צילום אילוסטרציה). צילום: שנילי, ויקיפדיה

בחוזר המקצועי הראשון שהוציאה רשות המסים לעובדיה השנה, שפורסם ב-19 בינואר, מפורטים עקרונות גביית מס הכנסה ומע"מ מנותני שירותי הדת. בכלל שירותי הדת, לפי החוזר, נמצאים עריכת חתונות, בריתות, תפילות, הילולות, תיקונים, מתן ברכות, מתן ייעוץ, חלוקה או מכירה של קמעות, חלוקה או מכירה של מים קדושים, שירותי כשרות ועוד. במשרד האוצר מעריכים כי סך גביית המסים מנותני שירותי הדת יגיע למאות מיליוני שקלים בשנה.

במשך שנים רבות אפשרה רשות המסים למקובלים, לרבנים ולבד"צים להימנע מתשלום מסים. באוקטובר 2014 פרסם מבקר המדינה, יוסף שפירא, דו"ח חריף שמתח ביקורת על ההימנעות השיטתית של רשות המסים ממיסוי רבנים, מקובלים ונותני שירותי הדת. שפירא קבע כי ברשות יש מידע שלא טופל על 11 רבנים מקובלים ושישה בד"צים, המצביע על חשש להלבנת הון. לדבריו, רוב ההון שצברו כמה עשרות מקובלים לא מוסה.

בעקבות ההנחיות החדשות בנוגע למיסוי רבנים ומקובלים אמר מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב: "מדובר בצעד חשוב בדרך להחלת שלטון החוק וריבונות המדינה על כלכלת הבאבות והמקובלים". לדברי רגב, "במשך עשרות שנים רווחי המקובלים היו חור שחור, שמאות מיליוני שקלים נשפכו אליו אבל מעט מאוד כספים יצאו ממנו חזרה כמסים. הדבר הצמיח ידיעות על קשרים בעייתיים עם גורמי פשע מאורגן והלבנת כספים, יצר רושם של קהילת בכירי דת החסינים מחוקי המדינה וקופת המדינה הפסידה סכומי עתק".

לדברי רגב, "חבל שלקח כל כך הרבה זמן לרשויות החוק להכיר בכך שברכות, מים קדושים או קמעות הם מוצר ככל מוצר ושירות ככל שירות, אשר קבלת כסף בעדם, גם אם הדבר נעשה תחת כותרת של 'תרומה', מחייבת תשלום מס הכנסה ומע"מ ככל הכנסה אחרת. העובדה שאנשים מציגים עצמם כקדושים ובעלי כוחות מיסטיים אינה מעמידה אותם מעל לחובת תשלום המסים. חשוב מכך, ברגע שיהיה פיקוח של רשות המסים על חצרות המקובלים, הוא ייצור הרתעה שתקשה על מפגש אפשרי של הון-שלטון

מנכ"ל חדו"ש: במשך עשרות שנים רווחי המקובלים היו חור שחור, שמאות מיליוני שקלים נשפכו אליו אבל מעט מאוד כספים יצאו ממנו חזרה כמסים

ופשע מאורגן. לכן חשוב לוודא שהחוזר ייאכף כלפי כל מקובל ובד"צ, מקושר וחזק ככל שיהיה, ולא יהפוך לאות מתה בספר הנהלים של מס הכנסה".

ביוני 2015, בעקבות דו"ח מבקר המדינה, העבירה רשות המסים טיוטת חוזר לקראת מיסוי נותני שירותי דת ללשכות המקצועיות. החוזר שפורסם בינואר מוכיח כי אכן יוטל מיסוי על כל נותני שירותי הדת. לפי כתבה ב"TheMarker", המיסוי יחול על ברכות, קמעות ומים קדושים, וכן על ייעוץ רוחני ותשמישי קדושה. כן יוטל מיסוי על כסף או שווה ערך לכסף, כמו נסיעות לחו"ל והטבות למשפחתו של נותן השירות. הוא יחול גם על מתנות ותרומות, אם ניתנו בתמורה לשירות.

החוזר קובע כי עמותה שתספק שירותי דת תהיה פטורה ממסים, אלא אם כן יתברר שהיא מתפקדת כעסק. לדוגמה, אם העמותה תעמיד נכסים לרשות המקובל ומשפחתו — הם יידרשו לשלם עליהם מס כשכר. החוזר מציין כי כשם שאוניברסיטה אינה חייבת במס על הכנסתה הנובעת מהכספים שהיא מקבלת כשכר לימוד ותרומות, גם שירותי הדת ניתנים במסגרת מוסד ציבורי שיעמוד בתנאים הקבועים בחוק אינם חייבים במס.

נקבע בחוזר כי גורמים המעניקים שירותי דת לאחרים, כשלשירותים יש אופי עסקי, יחויבו להירשם במע"מ כעוסק, והעסקות שיבצעו יהיו חייבות במע"מ. גם מכירת טובין כמו מים קדושים, קמעות, סגולות וכדומה תהיה חייבת במע"מ. סכומים שהתקבלו כתמיכה, תרומה או סיוע אחר יהיו חייבים במע"מ כמקובל בנוגע לתרומה לעסק.

החוזר קובע גם, כי במסגרת בחינת הדו"ח של נותן שירותי הדת והליך השומה, פקיד השומה יהיה רשאי לדרוש מנותן שירותי הדת ומצד שלישי מידע על חשבונות הבנק ועל נכסים בארץ ובחו"ל, ומידע על נסיעות לחו"ל של נותן שירותי הדת ובני משפחתו. פקיד השומה גם רשאי לדרוש הצהרות הון מנותן שירותי הדת, אם הדבר דרוש לו כדי להגיע לידיעה מלאה על הכנסותיו.

לכתבה ב"TheMarker"איך תוכל לפעול?