די להפרטה

חינוך ממלכתי – צעד ראשון לשילוב החרדים בחברה

המדינה צריכה להפסיק להתנער מחובתה להציע גם לציבור החרדי מערכת חינוך ציבורית, כותב גלעד קריב ב"הארץ"

תלמידי בית ספר חרדי בביתר עילית משחקים על גג המוסד 22.03.10. צילום: נתי שוחט, פלאש 90תלמידי בית ספר חרדי בביתר עילית (צילום אילוסטרציה). צילום: נתי שוחט, פלאש 90

עם פתיחת שנת הלימודים סיקרה התקשורת בהבלטה את תהליכי ההפרטה של מערכת החינוך הציבורית. על רקע שקיעת החינוך הממלכתי, כותב גלעד קריב ב"הארץ", מתמיה לראות שביחס למגזר אחד בחברה – הציבור החרדי – הפרטת מערכת החינוך היא עובדה מוגמרת.

מאז הקמתה נמנעה המדינה מלהציע לציבור החרדי אפשרות לחינוך ממלכתי. "כך הפכו ילדי ישראל החרדים ליחידים המנותבים בחסות המדינה, ללא כל אפשרות בחירה, למערכת מופרטת לחלוטין, המתנהלת ברמה מינימלית של פיקוח ובקרה".

קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל, יוצא נגד התנערותה של המדינה מחובתה להציע לציבור החרדי חינוך ממלכתי וציבורי. "הצורך בהקמת מערכת חינוך ממלכתית שתשרת את הציבור החרדי אינו עניין הצהרתי",

ילדי ישראל החרדים הפכו ליחידים המנותבים בחסות המדינה, ללא כל אפשרות בחירה, למערכת מופרטת לחלוטין, המתנהלת ברמה מינימלית של פיקוח ובקרה

הוא כותב. "בניגוד לשירי ההלל שקושרים פרנסי הציבור החרדי לבתי הספר שבניהולם, תמונת המצב האמיתית קשה ומטרידה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור הנשירה בחינוך החרדי כפול מזה שבחינוך הממלכתי".

הקמת מסגרת חינוך ממלכתית-חרדית לא תהיה עניין פשוט, מוסיף קריב. הרבנים ועסקני המגזר ינסו למנוע מהלך שיפגע במונופול שלהם. התלמידים החרדים יבוזו לראשונים מבין חבריהם שיצטרפו למסגרות הממלכתיות. עם זאת, כפי שקורה במסלולי השירות הצבאי ובמסגרות ההכשרה המקצועית והאקדמית, בתי הספר הממלכתיים החרדיים יתפסו את מקומם בתוך המגזר. בראייה לטווח ארוך, הוא מציין, בית ספר ממלכתי-חרדי יהיה ראש הגשר בשילובה של האוכלוסייה החרדית במרקם החיים הישראלי ובכלכלה הישראלית.

למאמר המלאאיך תוכל לפעול?